Föredrag, filmer och tv-program

Girjas-domen – analys

Den 23 januari 2020 gav Högsta domstolen Girjas sameby rätt att förvalta småviltsjakt och fiske på samebyns marker ovanför odlingsgränsen. En knapp månad senare höll Christina Allard, biträdande professor rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, ett föredrag om Girjasdomen. Vad säger domen? Vilka nyheter innehåller domen? Vilka konsekvenser kan följa av domen? Se föredraget här.

Läs mer

Rennäringens skydd mot vattenkraftens exploatering

Advokat Camilla Wikland talar om renskötselrätten, vattenkraftens miljötillstånd, ny lagstiftning och samebyarnas roll i kommande tillståndsprocesser under ett föredrag 2019 arrangerat av Stockholm Environment Instiute. Se föredraget här. På webbplatsen finns även en rapport med samma titel.

Läs mer

Kebnekaise – de åtta samiska årstiderna

Serie på SVT Play om de åtta samiska årstiderna vid Sveriges högsta berg Kebnekaise, med hisnande vackra vyer och spännande naturupplevelser. Vi följer livet kring berget under ett års tid och träffar såväl dem som bor och arbetar kring fjället, som turisterna.

Läs mer

Hedersdoktor Sofia Jannok – This is my country

Den 12 november 2021 blev Sofia Jannok hedersdoktor vid Luleå tekniska universitet. Hon höll en föreläsning med jojk och musikvideor med anledning av utnämnandet. En stark föreläsning som garanterat kommer att beröra dig. 30 minuter. Lyssna på henne, filmen ligger på Youtube.

Läs mer

Christina Allard: ”Efter Gállok?”

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) meddelade den 22 mars att regeringen beslutat om att säga JA till fortsatta gruvplaner i Gállok. Christina Allard, biträdande professor och docent i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, presenterade en analys av regeringens beslut att ge Beowulf Mining en bearbetningskoncession i Gállok den 31 mars 2022. Det är ett politiskt beslut,…

Läs mer

Historjá – Stygn för Sápmi

Från SVT-play: Den samiska kampen, poetiskt och drabbande skildrad av konstnären Britta Marakatt-Labba. En bländande vacker gestaltning av samisk mytologi och världsåskådning, men också av det existentiella hot klimatförändringarna innebär för den samiska kulturen. En av årets mest hyllade dokumentärer, av Thomas Jackson. Dokumentärfilmen kan ses på SVT-play till och med 29 september 2024.

Läs mer

Panelsamtal 2022: Är klimatkrisen ett hot mot mänskliga rättigheter i Sverige?

Klimatkrisen drabbar alla, men inte på samma sätt. Under det här panelsamtalet diskuterar vi hur klimatkrisen hotar trygghet, säkerhet och andra rättigheter för urfolket samerna. Vi belyser hur åtgärder som tas som en del av den gröna omställningen i sig kan leda till människorättskränkningar. När markerna hotas av vindkraft, gruvor och skogsskövling ökar lokala konflikter,…

Läs mer

Arne Müller – Hur gröna är de gröna industrierna i Sápmi?

Amnesty Sápmi har bjudit in journalisten och författaren Arne Müller till en föreläsning om industriprojekt i norra Sverige och klimatomställningen. Går det att hitta en hållbar väg framåt?  Det planeras industriprojekt för mer än 1 000 miljarder kronor i norra Sverige. Förhoppningarna är stora att de nya industrierna ska skynda på klimatomställningen och skapa många…

Läs mer

Svonni vs Skatteverket

Ida-Maria kämpar mot svenska myndigheter för rätten att göra ett skatteavdrag för inköp av en hund. Ska de svenska betongskallarna förstå att hunden är ett arbetsredskap, som en skoter ungefär? Eller ska en same tvingas böja sig för den svenska överheten? Kortfilm på samiska i regi av Mara Fredriksson. Filmen ingår i Svenska Filminstitutets projekt…

Läs mer

Samernas tid – Utbildningsradion

Från UR play: ”Det här är berättelsen om norra Europas urfolk och deras historia. Samernas historia, som är intimt sammankopplad med Sveriges historia, är okänd för de flesta. Samerna anpassade sig tidigt till en karg omgivning och byggde upp en jakt- och fångstexpertis som gjorde dem till viktiga handelspartners under vikingatiden. Serien beskriver hur samerna…

Läs mer

SVT, Vetenskapens värld: Slutstriden om skogen

Samerna blåser till strid om naturskogarna. Skogsbiologer tvingas sluta på myndigheter. Konflikterna om skogen tycks vara enorma. Vissa svenska forskare har slutat prata med varandra. Hur blev det så här?  Del 6 av 7 i SVT:s granskning av det svenska skogsbruket. Se gärna hela dokumentärserien.

Läs mer

Gravplundrarna

Rasbiologin levde länge vidare i det fördolda. Ända in på 1950-talet plundrades samiska gravar i jakten på kranier. Gravplundrarna börjar och slutar i en historisk händelse – Sveriges största återbegravning av samiska kvarlevor i Lycksele 2019. Se dokumentären på SVT Play, 58 minuter.

Läs mer

Utmaningar för urfolk – från Sápmi till Latinamerika

Ett panelsamtal arrangerat av FUF – Föreningen för Utvecklingsfrågor inspelat i Stockholm 18 april 2023 som djupdyker i de utmaningar urfolk möter idag. Urfolksrättigheter är mänskliga rättigheter och vi vet att urfolksrättigheter kränks över hela världen. Samtidigt står urfolk upp och gör motstånd, för sin rätt till kultur, historia och språk såväl som för rätten…

Läs mer

Panelsamtal om samiska ceremonitrummor 

Två samiska ceremonitrummor, som stals från Grans och Rans samebyar på 1720-talet, har återfunnits på ett museum i Marseille, Frankrike. Tack vare ett samarbete mellan den samiska konsthantverkaren Fredrik Prost och konstnären Anna Senno är trummorna nu utlånade till Östasiatiska museet i Stockholm.  Målet är att trummorna ska stanna i Sverige och få komma hem…

Läs mer

Kristina Sehlin MacNeil: Om konflikter och polarisering i Sápmi

Konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen är högaktuellt och det finns idag flera exempel i Sverige där hat och hot blossat upp. Amnesty Sápmi har bjudit in Kristina Sehlin MacNeil, forskare och biträdande föreståndare vid Várdduo – Centrum för Samisk forskning vid Umeå universitet, för att föreläsa om konflikter i Sápmi.  Kristina Sehlin MacNeil ska berätta…

Läs mer

De åtta årstidernas land

I åtta årstider följer vi naturens och djurens liv och utveckling i Sápmi. Hur är det att leva i ständigt mörker eller ständigt ljus? Djuren och naturen i norra Sverige har anpassat sig till årstidernas förändringar. En resa med dansande norrsken, polarnatt, midnattssol, och sprakande höst. Serie på UR Play.

Läs mer

Samernas kamp för språket – umesamiska 

Umesamiskan är ett av fem samiska språk (varieteter) på svensk sida. På grund av svensk (och norsk) språk- och assimileringspolitik under slutet av 1800-talet och stora delar av 1900-talet drabbades den samiskan mycket hårt.  Antalet modersmålstalare minskade kraftigt i Sverige till blott några tiotal och i Norge räknar man med att det inte finns några…

Läs mer

Tystnaden i Sápmi – att överleva övergrepp

För Marion och Ida har tystnaden varit en överlevnadsstrategi, men nu har de fått nog. Med sina egna personliga berättelser om sexuella övergrepp har Ida och Marion slutligen hittat modet att säga ifrån, kosta vad det kosta vill. Tystnaden i Sápmi är en film om tabun och händelser som, i generationer, drabbat många samiska unga…

Läs mer

Kyrkan och skogen – om virke, värderingar och vägval

Filmen visar olika perspektiv på skogsbruket samt krav och förväntningar som ställs på Svenska kyrkans skogsförvaltning. Inger-Ann Omma från Vapstens sameby medverkar. Kyrkans skogsbruk är hårdare än genomsnittet med betydligt större andel unga skogsbestånd. De två nordliga stiften är inte FSC-certifierade, vilket skulle ge samerna möjlighet till större inflytande. År 2015 utredde Svenska kyrkan samernas…

Läs mer

Badjelánnda

Årstiderna förskjuts i Padjelanta nationalpark, de vida högslätternas och stora sjöarnas fjällandskap. Vintrarna blir varmare och somrarna längre. Medierna rapporterar om klimatförändringarna nästan varje dag. Det här är en poetisk berättelse om marken och om naturens värde genom tankar hos den som nyttjar marken dagligen. Kortfilm i regi av Jonah Senften och Jimmy Sundin. Filmen…

Läs mer

Vindkraft i Sápmi – grön omställning eller grön kolonialism?

Panelsamtal i samband med klimatkonferensen CHANGE den 8 oktober. Medverkande: Docent Eva Charlotta Helsdotter, som deltar i forskningsprojektet Dálkke – urfolksperspektiv på klimat, Hampus Andersson och Elle Eriksson från Gällivare skogssameby.  Samtalsledare: Kerstin Andersson, Amnesty Sápmi. Filmen är producerad inom ramen för forskningsprojektet Dálkke med stöd av FORMAS inom det nationella forskningsprogrammet om klimat. Arrangörer:…

Läs mer

Mänskliga kvarlevor på Karolinska Institutet – samtal med berörda grupper

Karolinska Institutet har, likt många andra svenska universitet, en samling med mänskliga kvarlevor. Här finns kvarlevor från bland annat Afrika, Finland, Grönland, Latinamerika och Sápmi. Det väcker många frågor, inte minst bland de grupper vars anfäder och anmödrar finns i samlingarna.  Amnesty Sápmi har, tillsammans med Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet,…

Läs mer

SVT: Kvinnorna som förändrade historien – Aina Jonsson

För Aina Jonsson var renskötseln helt central, först under uppväxten i Ubmeje tjeälddie (Umbyn) och i vuxen ålder i Rans sameby i Västerbotten. Men hon kombinerade skickligheten och kunskaperna i renskogen med att också driva frågor om renskötseln i styrelserummen. Hon visade att det var möjligt och viktigt att påverka. Aina Jonsson började tidigt kämpa…

Läs mer

Jon Henrik Fjällgren – mina världar

Se filmen om Jon Henrik Fjällgren på SVT Play:  Bakom artisten Jon Henrik Fjällgrens framgång döljer sig ett liv som kantats av mörker, utsatthet och mobbning. Som liten adopterades han från Colombia till Mittådalens sameby och för första gången reser han nu tillbaka till sin hemstad Cali i Colombia. I programmet berättar han öppenhjärtigt om…

Läs mer

TEDx Talk: Oscar Sedholm – att förlora och återta sitt samiska ursprung

In his talk, Oscar Sedholm unearths the dark truth behind his family’s history, and how the indigenous Sámi people in Sweden were enticed and coerced to give up their religion, their language, their lands, and their very identities. By exposing historical trauma and spreading knowledge of Sámi/Swedish history, he hopes to bring on positive change…

Läs mer

En film om Sanningskommissionens arbete

Se filmen om Sanningskommissionens arbete med fokus på de intervjuer man genomför. Lena Kroik som arbetar i kommissionen berättar om vilka konsekvenser har politiska beslut påverkat samers liv. Vad behöver den svenska staten satsa på för att det samiska samhället ska utvecklas? En hel del smärtsamma erfarenheter kommer också till ytan och kan börja läkas….

Läs mer

Anna Skarin: Renar och vindkraft i renbetesland

Anna Skarin, professor i renskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet, berättar om hur renar påverkas när vindkraftsanläggningar etableras i renbetesområden.  Hon har publicerat flera studier om hur renar påverkas av vindkraftverk, bland annat genom att följa deras rörelser med GPS-sändare.Hennes forskning uppskattas inte av alla.  År 2016 stoppades en forskningsrapport av Naturvårdsverket och Energimyndigheten efter påtryckningar från…

Läs mer

Lisa Röstlund: Det svenska skogsbruket – en granskning

I den ”gröna” omställningen framhålls det från skogsindustrin och flertalet partier att det är nödvändigt att intensifiera brukandet av skogen med fortsatt trakthyggesbruk, det vill säga kalhyggen. Men är skogsindustrins metoder verkligen gröna?  Hur rättvis än den ”gröna” omställningen för de människor som bor i de berörda skogarna, och inte minst urfolket samerna? I Parisavtalet…

Läs mer

SVT: Kvinnorna som förändrade historien – Karin Stenberg

Vid sju års ålder hörde Karin Stenberg två kvinnor prata oroat om framtiden för skogssamerna. Hon växte upp i en renskötarfamilj i Västra Kikkejaur, några mil nordväst om Arvidsjaur i Norrbotten, och bestämde sig redan som liten för att utbilda sig och arbeta för samiska rättighetsfrågor. Karin Stenberg blev en viktig samisk opinionsbildare, skrev en…

Läs mer

Jag var en lägre ras

En serie om en okänd och mörk del av svensk historia med rasbiologi. Skallmätningar, förbud att prata sitt modersmål och fysiskt och psykiskt våld var vardag för folket som bodde i norra Sverige. Vi får smärtsamma vittnesmål från äldre personer som har blivit skallmätta och fotograferade av rasbiologer så sent som på mitten av 1950-talet….

Läs mer

Adriana Aurelius: Seitar i museer och i de äldre källorna

Vad man TROR eller KÄNNER inför seitar är upp till var och en. Men vad kan vi egentligen VETA om seitarnas betydelse innan de samlades in till museerna? Adriana Aurelius är doktorand i museiologi vid Umeå universitet och undersöker seitar som finns på museer, liksom återkrav av seitar. Kvällen kommer ägnas åt kritiska frågor kring vad de äldre källorna säger om…

Läs mer

Ragnhild Nilsson – Vad är samiskt självbestämmande?

Lyssna till ett kort föredrag med Ragnhild Nilsson, forskare i statsvetenskap, när hon berättar om urfolks rätt till självbestämmande och hur det på många sätt utmanar den grundläggande tanken om den gemensamma folkviljans förverkligande inom nationalstaten. Hur ska självbestämmande förstås när en stat har två eller flera folk med lika rättigheter? Inspelat på Mittuniversitetet i…

Läs mer

Arbetsstugor – en osynliggjord samisk utbildningsinstitution

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet bedrevs en politik gentemot samerna som senare blev känd som “lapp-ska-vara-lapp-politik”. Det fick också konsekvenser för skolgången för de samiska barnen. 1913 antogs nomadskolereformen som innebar att barn till renskötande fjällsamer hänvisades att gå i nomadskolor, medan barn till renskötande skogsamiska barn och barn till bofasta samer…

Läs mer

Dollagattis. Samiska personligheter med avtryck i historien

Programserie i tre delar, som kan ses på SVT Play.  Möt konstnären och feministen Britta Marakatt-Labba i ett samtal med Anna-Karin Niia. De möts vid Lainioälvens strand i Övre Soppero och samtalar om Britta Marakatt-Labbas brinnande intresse för politik, hennes kärlek till renen och den samiska kulturen och hur hennes konst har tagit henne ut i världen –…

Läs mer

Sanningen ska fram – Skalljaktens offer

Arkeologisk forskning visar nu att svenska tornedalingar, kväner och lantalaiset har utsatts för gravplundringar för rasbiologiska syften. Akamella kyrkogård i Norrbotten plundrades på tornedalingars kranier 1878, en mörk hemlighet som har varit okänd för lokalbefolkningen.  Sanningskommissionen kommer att ge en sammantagen bild av vad som hände. Se del 1 av 2 här: Sanningen ska fram –…

Läs mer

Arvet och tystnaden

Jåhkågasska sameby är liten, och hela byns liv och identitet kretsar kring renen. Vad händer när de yttre hoten pressar inåt samtidigt som gruppen måste hålla en enad front utåt? Journalisten Kristina Edblom har tillbringat 18 månader med några av dem som försöker hitta en vardag och en framtid mitt i en allt hetare diskussion…

Läs mer

Kalla fakta: Lappdjävlar och samehatarna

Lappdjävlar, dokumentär: Kalla fakta granskar hatet mot renskötare och dödandet av i Norrbotten. De följer samehatet ända in på polishuset i Gällivare 2015. Titta på programmet på TV4 Play. Samehatarna, dokumentär, del 1 och 2: Kalla fakta har under 2021 granskat det ökade hatet och hoten mot samer och vad polisen i Region Nord har…

Läs mer

Min berättelse på samiska

Du får lyssna till vanliga människors ovanliga berättelser. Fem personer berättar sanna historier från sina egna liv på nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska. Temat för berättelserna är Första gången. Hör om en speciell sten, om att mötas med olika djur, om vägen ur ensamheten, om musikens betydelse och om resor med insikter. Berättelserna har framförts live…

Läs mer

Emy Suorra: Mina hjärtefrågor är exploatering och urfolksrätt

”Mina hjärtefrågor är skogsbruk, exploatering och urfolksrättigheter”, säger Emy Suorra, same och renägare från Gällivare. Hon är aktiv i Fältbiologerna och Skogsupproret.  ”Jag har alltid höra; så länge renen klarar sig, klarar vi oss. Men nu har vi kommit till en punkt när renen inte klarar sig längre. Svenska staten håller på att strypa en…

Läs mer

Carl-Gösta Ojala: Insamling av mänskliga kvarlevor i Sapmi

Carl-Gösta Ojala, universitetslektor vid Uppsala universitet, berättar om insamling av mänskliga kvarlevor ur ett historiskt perspektiv och kopplar det till dagens diskussioner om återbegravningar.  Den svenska vetenskapsvärlden har inte förstått hur kontroversiell forskning på samiska kvarlevor är och inte heller varför det är så laddat. De förstår inte symbolvärdet av återbegravning. Det slog Carl-Gösta Ojala…

Läs mer

Minnesdagen 2022: Svensk samepolitik får inte glömmas eller gömmas 

För att förstå samisk rättighetskamp idag är det viktigt att förstå den historiska diskriminering som samer har upplevt i Sverige. Därför arrangerade Amnesty Sápmi, Sameföreningen i Stockholm och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, CEMFOR, vid Uppsala universitet en minnesdag den 29 oktober 2022.  Presentatör: Maritha Sandberg, Sameföreningen i Stockholm.  Talare och kulturinslag i den…

Läs mer

One planet, one chance – Sumatra och Sverige

På Sumatra undersöker Joakim Odelberg vilken påverkan palmoljeindustrin har på människorna, djuren och naturen. Vi får se vilka konsekvenser våra dagliga val i mataffären får på både urfolkets livssituation och den biologiska mångfalden. I Sverige är Joakim Odelberg på besök hos vårt eget urfolk, samerna, som ger oss en inblick i hur de drabbas av…

Läs mer

Sameblod (långfilm)

Sameblod tar upp en sårig del av svensk historia. Det handlar om kolonialism och rasbiologi. Filmen har fått stor uppmärksamhet i Sverige och utomlands, visats på de tyngsta filmfestivalerna och prisats flerfaldigt. ”Sameblod är en stark film om Elle-Marja som går i nomadskola och bestämmer sig för att bryta med sitt samiska arv och bli…

Läs mer

Min samiska historia

Nedslag i historien genom fyra unga samer som i varsitt program berättar om hur historien lämnat spår i deras liv. Det handlar om tvångsförflyttningar, rasbiologi och kolonialism, men också om kampen för sina rättigheter, om att ta tillbaka sitt språk och om stoltheten över sitt arv och gemenskapen med andra urfolk. Målgrupp: Grundskola 7-9 och…

Läs mer

Fight ja illu – Sáminuorra 60 år

Unga samer har en lång tradition av både kamp och gemenskap. Nu fyller ungdomsorganisationen Sáminuorra 60 år.  ”Här får vi var oss själva, i majoritet, och njuta av det” säger styrelseledamöterna Alva Fjellström och Nella-Stina Fjällgren. ”Att gå med i Sáminuorra är bland det viktigaste jag har gjort i hela mitt liv, säger Jörgen Stenberg,…

Läs mer

Sametinget – pedagogiska filmer om renskötsel

Sametinget har producerat ett antal korta filmer om renskötsel. De beskriver bland annat renarnas markbehov, grön infrastruktur ur ett rennäringsperspektiv, rovdjur, att samla renar med drönare, vad är en renbruksplan och renpassager på E4:an. Du hittar filmerna Sametingets spellista på YouTube. De är mellan 2 och 4 minuter långa.

Läs mer

Samernas historia

Maj Lis är same och växer upp i Sverige i mitten av 1900-talet. I Sverige diskrimineras samer på många sätt. Genom undersökningar och tester kategoriseras de av Rasbiologiska institutet, samiska barn måste gå i nomadskolor långt ifrån sina föräldrar och de tvingas att tala svenska istället för sitt samiska modersmål. UR Play. 20 minuter.

Läs mer

En dag som renskötare

Programserien ”Tänk till” produceras av UR och lyfter fram unga personers röster och berättelser. I det här avsnittet träffar programledaren Annie renskötaren Elle. Annie ska testa på en arbetsdag som renskötare för att se vad jobbet innebär och ta del av samiska erfarenheter. 

Läs mer

Ol-Johán Sikku: Dekolonisering av Sápmi

Vilken syn har makthavare, media och svenskar i allmänhet på samer? Ol-Johán Sikku har drivit samiska frågor på olika sätt ända sedan ungdomen – i föreningslivet, näringslivet och inom politiken. Han ser att det överallt saknas kunskap om det samiska samhället. Idag rannsakar han sig själv och anser att han och den samiska befolkningen har…

Läs mer
Rulla till toppen