One planet, one chance – Sumatra och Sverige

På Sumatra undersöker Joakim Odelberg vilken påverkan palmoljeindustrin har på människorna, djuren och naturen. Vi får se vilka konsekvenser våra dagliga val i mataffären får på både urfolkets livssituation och den biologiska mångfalden.

I Sverige är Joakim Odelberg på besök hos vårt eget urfolk, samerna, som ger oss en inblick i hur de drabbas av skogsskövling och klimatförändringar. Han träffar skogsexperten Lina Burnelius som ger sin syn på hur viktigt det är att skogen får stå kvar och vilka följder avskogning har på klimatet, den biologiska mångfalden och i slutänden på oss människor. SVT Play, 52 minuter.

Rulla till toppen