Om oss

Amnesty Sápmi är en ideell förening inom Amnesty International Sverige. Bland föreningens medlemmar finns både samer och icke-samer. Vi arbetar med information och opinionsbildning kring samiska rättigheter. Vi har valt att fokusera på följande frågor:

  • markexploatering av Sápmi
  • opinionsbildning mot rasism, hat och hot mot samer
  • repatriering och återförande av kvarlevor och heliga föremål till Sápmi
  • att inte gömma och glömma Sveriges historia vad gäller den samiska befolkningen.

Sverige har en kolonial historia av övergrepp mot samer, bland annat tvångsförflyttningar, rasbiologi, assimileringspolitik, diskriminering och stöld av samisk mark. Denna historia gör sig påmind än i dag när det gäller osynliggörande av samiska markrättigheter, samisk kultur och urfolksrätt.  

Sverige har åtagit sig att följa internationella bindande konventioner om mänskliga rättigheter. Men Sverige får kraftig och kontinuerlig kritik från flera internationella organ – FN:s rasdiskrimineringskommitté, FN:s människorättskommitté, FN:s människorättsråd Human Rights Council och FN:s speciella rapportör i urfolksfrågor – för att vi inte respekterar samernas rättigheter och ännu inte har skrivit under ILO-konvention 169 om ursprungsfolk. Dessutom har Sverige fått svidande kritik från Europarådets ministerkommitté.

Den 23 november 2021 valdes följande personer till Amnesty Sápmis styrelse:

  • Erik Törnlund, ordförande
  • Madeleine Körössy, kassör
  • Kerstin Andersson, ledamot
  • Eva Forsgren, ledamot

Erik Törnlund om Amnesty Sápmi

”En samisk kåta, som brändes ner av svenska myndigheter vårvintern 2018 med hänvisning att den var olagligt uppförd, blev en väckarklocka för min del. Det blev ett L-ord för mycket. Jag kunde konstatera rasismen mitt ibland oss, och att vi inte känner till historien om vårt eget urfolk”, säger Erik Törnlund som är initiativtagare till Amnesty Sápmi.

”Jag insåg att vi måste organisera oss och bli bättre på opinions- och informationsarbete när det gäller samiska frågor och urfolksrätten. Därför tog jag initiativ till att starta Amnesty Sápmi”, säger Erik Törnlund. Han intervjuas av Ola Persson, Stellan Beckman och Leif Jacobsson från Föreningen Fjärde Världen.

Rulla till toppen