Om oss

Amnesty Sápmi är en ideell förening inom Amnesty International Sverige. Samer och icke-samer är välkomna som medlemmar. Vi arbetar med information och opinionsbildning kring samiska rättigheter. Vi har arbetsgrupper som fokuserar på:

 • markexploatering av Sápmi
 • opinionsbildning mot rasism, hat och hot mot samer
 • återbördande av kvarlevor och heliga föremål till Sápmi, och frågor som berör det rasbiologiska bildarkivet
 • assimileringspolitiken som bedrevs gentemot samer, som inte var renskötande fjällsamer
 • att inte gömma och glömma Sveriges historia vad gäller den samiska befolkningen

Sverige har en kolonial historia av övergrepp mot samer, bland annat tvångsförflyttningar, rasbiologi, assimileringspolitik, diskriminering och stöld av samisk mark. Denna historia gör sig påmind än i dag när det gäller osynliggörande av samiska markrättigheter, samisk kultur och urfolksrätt.  

Sverige har åtagit sig att följa internationella bindande konventioner om mänskliga rättigheter. Men Sverige får kraftig och kontinuerlig kritik från flera internationella organ – FN:s rasdiskrimineringskommitté, FN:s människorättskommitté, FN:s människorättsråd Human Rights Council och FN:s speciella rapportör i urfolksfrågor – för att vi inte respekterar samernas rättigheter och ännu inte har skrivit under ILO-konvention 169 om ursprungsfolk. Dessutom har Sverige fått svidande kritik från Europarådets ministerkommitté.

Den 27 februari 2024 valdes följande personer till Amnesty Sápmis styrelse:

 • Eva Forsgren, ordförande
 • Kerstin Andersson, ledamot
 • Moa Berntsson, ledamot och medlemsansvarig
 • Marcus Bodin, ledamot
 • Madeleine Niarga, ledamot och kassör
 • Lisa Nyberg, ledamot och administratör
Rulla till toppen