Anna Skarin: Renar och vindkraft i renbetesland

Anna Skarin, professor i renskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet, berättar om hur renar påverkas när vindkraftsanläggningar etableras i renbetesområden. 

Hon har publicerat flera studier om hur renar påverkas av vindkraftverk, bland annat genom att följa deras rörelser med GPS-sändare.Hennes forskning uppskattas inte av alla. 

År 2016 stoppades en forskningsrapport av Naturvårdsverket och Energimyndigheten efter påtryckningar från vindkraftsindustrin.

”Majoriteten av forskningen visar på störningseffekter från mänskliga ingrepp i renarnas livsmiljöer. Därför var det inte förvånande när vi såg att renarna störs av vindkraftverk och undviker dem med ett avstånd på ungefär tre kilometer”, säger Anna Skarin.

Miljööverdomstolen har ställt sig bakom ett sakkunnigutlåtande om att betet störs till 100 procent inom själva vindkraftsanläggningen och upp till 50 procent upp till 3 km från anläggningen.

Anna Skarin presenterar aktuella resultat från ett forskningsprojekt i tre samebyar – Malå, Mittådalen och Tåssåsen

Arrangör: Amnesty Sápmi

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=znlBzCZhzUA

Rulla till toppen