SVT: Kvinnorna som förändrade historien – Aina Jonsson

För Aina Jonsson var renskötseln helt central, först under uppväxten i Ubmeje tjeälddie (Umbyn) och i vuxen ålder i Rans sameby i Västerbotten. Men hon kombinerade skickligheten och kunskaperna i renskogen med att också driva frågor om renskötseln i styrelserummen. Hon visade att det var möjligt och viktigt att påverka.

Aina Jonsson började tidigt kämpa för de samiska rättigheterna. I mer än fyrtio år var hon engagerad i den samiska politiken. 1968 valdes hon in i styrelsen för Svenska Samernas Riksförbund. Aina Jonsson var även aktiv i kommunpolitiken i Sorsele och var en av dem som kämpade för att Vindelälven inte skulle byggas ut. Aina Jonsson levde mellan 1934 och 2020.

Se dokumentären om Aina Jonsson på SVT Play.

Rulla till toppen