Christina Allard: ”Efter Gállok?”

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) meddelade den 22 mars att regeringen beslutat om att säga JA till fortsatta gruvplaner i Gállok.

Christina Allard, biträdande professor och docent i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, presenterade en analys av regeringens beslut att ge Beowulf Mining en bearbetningskoncession i Gállok den 31 mars 2022.

Det är ett politiskt beslut, säger hon. Regeringen hade lika gärna kunna prioritera renskötseln. Villkoren ger ingenting för samebyarnas del – det ser bara bra ut på pappret. Kraven som regeringen har ställt på företaget är så vaga och öppna för tolkningar. Vem ska ha tolkningsföreträde? Det är en ojämn maktrelation mellan gruvbolaget och samebyarna. Kraven är dessutom så luddiga att de är svåra att godta rent rättsligt.

Internationell rätt spelar uppenbarligen ingen roll, säger Christina Allard.  FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter uttalade sig förvånansvärt skarpt vad gäller Gállok i februari i år. FN:s rasdiskrimineringskommitté (CERD) skrev i november 2020 att regeringen inte följer folkrättsliga krav för att skydda Vapstens sameby när det gällde gruvan i Rönnbäck. Varför tillämpar inte regeringen urfolksrätten?

Arrangör: Amnesty Sápmi

Länk: https://www.youtube.com/watch?v=Jw9eAnoYpZw&t=4s

Rulla till toppen