Samernas kamp för språket – umesamiska 

Umesamiskan är ett av fem samiska språk (varieteter) på svensk sida. På grund av svensk (och norsk) språk- och assimileringspolitik under slutet av 1800-talet och stora delar av 1900-talet drabbades den samiskan mycket hårt. 

Antalet modersmålstalare minskade kraftigt i Sverige till blott några tiotal och i Norge räknar man med att det inte finns några modersmålstalande kvar. Men ihärdiga försök att dokumentera, studera och ta tillbaka det umesamiska språket har medfört att antalet talare nu stadigt ökar. Denna positiva utveckling får i huvudsak tillskrivas en enda persons okuvliga vilja att bevara sitt språk – språkarbetaren Henrik Barruk. 

Henrik Barruk porträtteras i Kulturprogrammet Sverige, där även den umesamiska artisten Katarina Barrukintervjuas.

Programmet kan ses på SVT Play, 29 minuter.

Rulla till toppen