Carl-Gösta Ojala: Insamling av mänskliga kvarlevor i Sapmi

Carl-Gösta Ojala, universitetslektor vid Uppsala universitet, berättar om insamling av mänskliga kvarlevor ur ett historiskt perspektiv och kopplar det till dagens diskussioner om återbegravningar. 

Den svenska vetenskapsvärlden har inte förstått hur kontroversiell forskning på samiska kvarlevor är och inte heller varför det är så laddat. De förstår inte symbolvärdet av återbegravning. Det slog Carl-Gösta Ojala fast i sin doktorsavhandling 2009. Sedan dess har mycket hänt i den svenska vetenskaps- och museivärlden. Hur ser det ut i dag?

Förra året skrev han en rapport om bland annat gravplundringen 1878 av Akamella-kyrkogården i Pajala kommun. Det var en gravplats för samer och tornedalingar. Nu är kvarlevor efter 23 människor återlämnade från Finland och förvaras tillfälligt av Pajala församling i väntan på återbegravning.

Arrangör: Amnesty Sápmi. Föredraget hölls online 20 april 2023. 

Rulla till toppen