Panelsamtal 2022: Är klimatkrisen ett hot mot mänskliga rättigheter i Sverige?

Klimatkrisen drabbar alla, men inte på samma sätt. Under det här panelsamtalet diskuterar vi hur klimatkrisen hotar trygghet, säkerhet och andra rättigheter för urfolket samerna. Vi belyser hur åtgärder som tas som en del av den gröna omställningen i sig kan leda till människorättskränkningar. När markerna hotas av vindkraft, gruvor och skogsskövling ökar lokala konflikter, vilket i sin tur leder till hat och hot mot urfolkens representanter. Tillsammans diskuterar vi vägar framåt. 

Panelsamtal i samband med klimatkonferensen CHANGE den 8 oktober 2022.

Deltagare: 
Anna-Sara Rannerud, renägare i Malå sameby 
Anja Fjellgren Walkeapää, renskötare och jägmästare
Annette Löf, forskare i miljökommunikation vid Sveriges lantbruksuniversitet 

Moderator: Johanna Westeson, jurist, Amnesty Sverige 

Arrangörer: Amnesty Sápmi och Amnesty International Sverige

Rulla till toppen