En film om Sanningskommissionens arbete

Se filmen om Sanningskommissionens arbete med fokus på de intervjuer man genomför. Lena Kroik som arbetar i kommissionen berättar om vilka konsekvenser har politiska beslut påverkat samers liv. Vad behöver den svenska staten satsa på för att det samiska samhället ska utvecklas? En hel del smärtsamma erfarenheter kommer också till ytan och kan börja läkas.

Filmen kommer inom kort att textas på syd-, nord- och lulesamiska. En syntolkad, en otextad och en engelsk version tillkommer också.

Länk: En film om Sanningskommissionens arbete – Sanningskommissionen för det samiska folket (sanningskommissionensamer.se)

Rulla till toppen