Kyrkan och skogen – om virke, värderingar och vägval

Filmen visar olika perspektiv på skogsbruket samt krav och förväntningar som ställs på Svenska kyrkans skogsförvaltning. Inger-Ann Omma från Vapstens sameby medverkar.

Kyrkans skogsbruk är hårdare än genomsnittet med betydligt större andel unga skogsbestånd. De två nordliga stiften är inte FSC-certifierade, vilket skulle ge samerna möjlighet till större inflytande.

År 2015 utredde Svenska kyrkan samernas rätt att bruka kyrkans mark. Utredningen rekommenderade att kyrkans egendomsnämnder skulle följa ILO-konvention om urfolkens rättigheter genom att förvalta skogen tillsammans med samerna. Utredningen var en del i processen att läka kyrkans såriga relationer med samerna. Ursäkten kom 2021.

”Om man hade menat allvar med ILO, så hade vi haft större delaktighet i förvaltandet av markerna. Ursäkten kändes genuin och uppriktig, men den måste märkas av i konkret handling” säger Inger-Ann Omma.

Filmen är gjord på uppdrag av Egendomsförvaltningarnas samarbetsorgan (ENSO), november 2022.

Rulla till toppen