Domstolsavgöranden

Fosendomen

Fosendomen, som avgjordes i Högsta domstolen i Norge 2021, handlar om huruvida byggnationen av vindkraftsanläggningarna…

Läs mer

Girjasdomen

Girjasdomen, som avgjordes i Högsta domstolen 2020, rör en tvist mellan staten och Girjas sameby…

Läs mer

Talmadomen

Talmadomen, som avgjordes i Svea hovrätt 2019, rör en tvist mellan Talma sameby och staten….

Läs mer

Nordmalingsdomen

Nordmalingsdomen, som avgjordes av Högsta domstolen 2011, rör en tvist mellan privata markägare och tre…

Läs mer

Skattefjällsmålet

Skattefjällsmålet, som avgjordes av Högsta domstolen 1981, rör en tvist mellan svenska staten och ett…

Läs mer
Rulla till toppen