Lisa Röstlund: Det svenska skogsbruket – en granskning

I den ”gröna” omställningen framhålls det från skogsindustrin och flertalet partier att det är nödvändigt att intensifiera brukandet av skogen med fortsatt trakthyggesbruk, det vill säga kalhyggen. Men är skogsindustrins metoder verkligen gröna? 

Hur rättvis än den ”gröna” omställningen för de människor som bor i de berörda skogarna, och inte minst urfolket samerna? I Parisavtalet är klimaträttvisa ett central begrepp, samtidigt som det är tydligt att det svenska skogsbruket återkommande kränker samiska rättigheter och avsevärt försvårar möjligheten till samernas traditionella kultur, däribland den naturbetesbaserade renskötseln.

Journalisten Lisa Röstlund belyser dessa frågor i sin bok ”Skogslandet” och i den granskning av skogsindustrin som hon har gjort i flertalet artiklar i Dagens Nyheter. 

Lyssna på Lisa Röstlunds föredrag, som hon höll för Amnesty Sápmi den 20 november 2022.

Rulla till toppen