Tål Sápmi mer vindkraft? Camilla Wikland, Hope Advokater och Elle Eriksson, Gällivare skogssameby

Amnesty Sápmi har bjudit in Camilla Wikland från Hope Advokater och Elle Eriksson från Gällivare skogssameby till ett samtal om vindkraft i Sápmi den 6 april 2022. 

Hur står det till med urfolksrätten i Sverige? Lyssna på samtalet med Camilla Wikland, som är advokat specialiserad på samiska rättighetsfrågor. Hon har företrätt olika samebyar i mer än 20 år och är en välkänd person bland många samer.

Vad har samer för reella möjligheter att påverka beslut? Hur långt kan man driva en process? Vi tar vår utgångspunkt i tre domar: 
• Fosendomen i Norge där Høyesterett kom fram till att beslutet om att tillåta etableringen av vindkraft i Storheia och Roan var olagligt och strider mot FN:s konvention om urfolks civila och politiska rättigheter, artikel 27. 
• Mark- och miljööverdomstolens beslut att inte bevilja Gällivare skogssameby prövningstillstånd vad gäller den planerade vindkraftsanläggningen i Hällberget i Överkalix, vilket innebär att Vasa vind nu har rätt att etablera en anläggning i samebyns kalvningsland.
• Mark- och miljödomstolens beslut att inte godkänna etableringen av en vindkraftsanläggning i Lantvallen i Robertsfors kommun, trots att Rans sameby har sagt JA till etableringen. 

Elle Eriksson från Gällivare skogssameby säger: Vår släkts historia krossas av den ”gröna” omställningen. Hennes familj kommer att drabbas av Vasa vinds planerade vindkraftsanläggning i Hällberget. 

Rulla till toppen