Kristina Sehlin MacNeil: Om konflikter och polarisering i Sápmi

Konflikter inom urfolks- och lokalsamhällen är högaktuellt och det finns idag flera exempel i Sverige där hat och hot blossat upp. Amnesty Sápmi har bjudit in Kristina Sehlin MacNeil, forskare och biträdande föreståndare vid Várdduo – Centrum för Samisk forskning vid Umeå universitet, för att föreläsa om konflikter i Sápmi. 

Kristina Sehlin MacNeil ska berätta närmare om konflikter, polarisering och inomgruppsliga konflikter, även kallat lateralt våld. Föreläsningen belyser effekterna av och de bakomliggande orsakerna till den typen av våld med utgångspunkt i urfolks- och lokalsamhällen på den svenska sidan av Sápmi.

Kristina Sehlin MacNeil forskar för närvarande inom projektet ”Lateralt våld: Effekter av yttre tryck på urfolks- och lokalsamhällen”.

I tidigare forskning har Kristina Sehlin MacNeil bland annat undersökt konflikter och maktrelationer mellan urfolk och utvinningsindustrier. Här använder hon sig av begreppet ”Extractive Violence” för att beskriva hur våld vid utvinning av naturresurser kan påverka urfolkssamhällen.

Arrangör: Amnesty Sápmi tillsammans med Medborgarskolan Region Nord och Várdduo – centrum för samisk forskning.

Länk till Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=1ZGUxh07qHk

Rulla till toppen