Mänskliga kvarlevor på Karolinska Institutet – samtal med berörda grupper

Karolinska Institutet har, likt många andra svenska universitet, en samling med mänskliga kvarlevor. Här finns kvarlevor från bland annat Afrika, Finland, Grönland, Latinamerika och Sápmi. Det väcker många frågor, inte minst bland de grupper vars anfäder och anmödrar finns i samlingarna. 

Amnesty Sápmi har, tillsammans med Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala universitet, bjudit in till ett samtal den 20 september 2022 med representanter för berörda grupper och andra aktörer: 
• Afrosvenskarnas riksförbund, Yonnas Seyoum 
• Karolinska Institutets etikråd, Gert Helgesson 
• Kommittén för återlämnandet av finska kvarlevor, Stellan Beckman 
• Latinamerikagrupperna, Carmen Blanco Valer
• Läkare mot rasism, Kalyani Mudigonda 
• Svenska kyrkan, Kaisa Syrjänen Schaal 
• Umeå universitet, Lena Maria Nilsson 

Eva Forsgren, Amnesty Sápmi, var moderator.

Rulla till toppen