Rennäringens skydd mot vattenkraftens exploatering

Advokat Camilla Wikland talar om renskötselrätten, vattenkraftens miljötillstånd, ny lagstiftning och samebyarnas roll i kommande tillståndsprocesser under ett föredrag 2019 arrangerat av Stockholm Environment Instiute. Se föredraget här. På webbplatsen finns även en rapport med samma titel.

Rulla till toppen