Samernas tid – Utbildningsradion

TIPS! Se Utbildningsradions serie SAMERNAS TID, en berättelse om Europas enda urfolk, i tre delar.

DEL 1. Allianser i Sápmi. I arkeologiskt material finns spår som antyder nya idéer bland jägarfolken i norra Europa århundradena runt Kristi födelse. Den samiska kulturen med sin karakteristiska ornamentik, kåtans rumsindelning och nya sätt att begrava sina döda uppstår. Samerna blir tack vare sin fångstexpertis viktiga aktörer i vikingatidens handelsnätverk. Samiska pälsverk utgör motorn i den europeiska ekonomin.

DEL 2. Gränser genom Sápmi. Under 1600-talet tränger sig de omkringliggande nationalstaterna in i Sápmi. De ryska, svenska och danska kungahusens territoriella anspråk på samernas land leder till de första gränsdragningarna i Sápmi och till splittring av de samiska folken. Kolonisationen leder till att samerna blir en minoritet på sin egen mark. Den skogssamiska kulturen utplånas nästan under trycket från nybyggarna. Parallellt genomförs en kristningsprocess där kyrkan använder tvång och våld för att kristna samerna.

DEL 3. Stölden av Sápmi.  1900-talet är omtumlande. I Sovjetunionen förs en hård assimileringspolitik gentemot östsamerna och Stalins terror skördar många liv. I väst börjar den storskaliga utvinningen av Sápmis naturtillgångar. Skogen, malmen och vattenkraften gör Sverige till en rik nation. Exploatörerna rättfärdigar sina handlingar med hjälp av rasforskning. Samiska barn placeras på internatskolor där deras samiska identitet och språk utarmas. Samerna mobiliserar och de första sametingen bildas.

Programmet finns på svenska, sydsamiska, nordsamiska, lulesamiska, syntolkat och teckenspråkstolkat.

https://urplay.se/serie/203240-samernas-tid

Rulla till toppen