Amnesty välkomnar regeringens besked att inrätta samisk sanningskommission

Det är med stor glädje Amnesty International tar del av beskedet att den svenska regeringen avser att, tillsammans med Sametinget, etablera en samisk sanningskommission. Beskedet gavs av Helene Öberg, statssekreterare på Kulturdepartementet, i samband med ceremonin i Lycksele då samiska kvarlevor återbördades från svenska museer på den internationella urfolksdagen, den 9 augusti.

Sveriges behandling av det samiska folket, vårt urfolk, är en våldsam historia, präglad bland annat av kolonisering, rasbiologi, assimileringspolitik, tvångsförflyttningar och stöld av samiska marker. Såren från de historiska övergreppen smärtar än i dag, och såväl lagstiftning som praktik präglas fortfarande av koloniala föreställningar. På många punkter lever Sverige inte upp till den internationellt överenskomna urfolksrätten. Detta illustreras bland annat av att Sverige ännu inte anslutit sig till den viktigaste urfolksrättskonventionen, ILO-konventionen 169, trots att Sverige var en ivrig påskyndare när konventionen antogs 1989.

För att urfolket samerna ska kunna ha en framtid präglad av rättigheter på såväl kollektiv som individuell nivå måste de historiska och nutida kränkningarna analyseras och bearbetas. Historisk genomlysning är en förutsättning för framtida rättvisa. Sverige har stött och uppmuntrat sanningskommissioner i andra delar av världen. Nu är det äntligen dags att städa på den egna bakgården. Amnesty International utgår från att sanningskommissionen kommer att präglas av samiskt inflytande och bestämmanderätt, vara oberoende, ha fullgoda personella och ekonomiska resurser till sitt förfogande, samt utmynna i möjlighet till kompensation och upprättelse för offren för kränkningarna. 

Amnesty International välkomnar regeringens besked och kommer att följa processen mycket nära. 

Rulla till toppen