Sociala medier och webbplatser

Personer

Anna-Maria Fjellström är renskötare. Hon presenterar sig så här: Indigenous, feminist, mother in Sápmi, Sweden. Du hittar Anna-Maria på Instagram.

Ella Marie Haetta Isakssen är samisk artist, sångerska i bandet ISÁK och aktivist i Norge. Hon finns på Instagram

Elle Márjá Eira är filmregissör, som just nu arbetar med en film baserad på Ann-Helen Laestadius prisbelönta bok ”Stöld”. Du hittar henne på Instagram

Evalina Solsten har över 60 000 följare på Tiktok där hon berättar om samisk kultur och renskötsel. Hon finns även på Instagram.

Ina Omma är sydsamisk aktivist och folkbildare. Du hittar henne på Instagram.

Katarina Blind är samisk illustratör och finns på Instagram

Maxida Märak är artist och aktivist. Du hittar henne på Instagram och Facebook.

Timimie Märak är poet, skådespelare och aktivist med fokus på klimaträttvisa och samiska rättigheter. Finns på Instagram och Facebook.

Mitt Sápmi är ett ”stafettkonto” på Instagram, där unga samer från hela Sápmi delar från sin vardag.

Petra Laiti är ordförande för den samiska ungdomsorganisationen i Finland och delar på Instagram vad som händer i Finland.

Sandra Márja West är aktiv på norska sidan av Sápmi och delar på Instagram vad som händer i Norge. Hon presenterar sig så här: Sámi duojár, activist and politician.

Sofia Jannok är artist och aktivist. Du hittar henne på Instagram och Facebook.

Tova-Liza Willenfelt är sydsame som på Instagram inspirerar och utbildar så att okunskapen och fördomarna gentemot samer och renar kan undvikas. 

Julia Rensberg är renskötare och samisk aktivist som inspirerar och utbildar på Instagram

Sara Elvira Kuhmunen är ordförande i ungdomsförbundet Saminourra och finns på Instagram och  Tiktok

Anja Fjellgren Walkeapää är utbildad jägmästare och arbetar med renskötsel i Mittådalens sameby. Hon föreläser och utbildar om skogsbruk. Du hitatr henne på Instagram och på webben.

Rebecka Forsgren är jurist. Hon hjälper samiska, svenska och internationella aktörer i att höja sin kunskap inom mänskliga rättigheter och immaterialrätt. Hon har en webbplats.

Organisationer

Niejda – Nieiddat – Nïejth
En förening för alla samiska tjejer, kvinnor och icke-binära personer. Du hittar Niejda på FacebookInstagram och webben.

Samerådet
Samernas är en samarbetsorganisation för samiska organisationer i Norge, Sverige, Ryssland och Finland. Du hittar Samerådet på InstagramFacebook och Twitter.

Sametingets ungdomsråd
Sametingets ungdomsråd för ungdomar mellan 14 och 30 år har fyra övergripande mål: att samiska ungdomar har inflytande och medbestämmande i Sametinget och svensk politik, att samiska ungdomar deltar aktivt i politiskt arbete, att alla samiska ungdomar över 18 år är registrerade i Sametingets röstlängd och ett aktivt samarbete med andra samiska ungdomar i Norden och Ryssland samt ett aktivt internationellt samarbete med ungdomar från andra urfolk. Sametingets ungdomsråd hittar du på FacebookInstagram och webben.

Sameföreningar
Det finns ett 30-tal sameföreningar över hela Sverige. På samer.se finns kontaktuppgifter till många av dem.

Samer.se
Sametinget i Sverige driver Samer.se för alla som vill veta mer om Sveriges urfolk och Sápmi. Du hittar Samer.se på webbenInstagramFacebookTwitter och Youtube.

Sámi Guidelines 
Vägledning för besökare i Sápmi, som syftar till att ge perspektiv och förståelse för den samiska kulturen. Skapad av Dalma/Talma, Gabna och Laevas samebyar i Kiruna kommun. På engelska. Du hittar Sámi Guidelines på webben.

Sáminuorra
Det samiska riksungdomsförbundet på svenska sidan av Sápmi. Du hittar Sáminuorra på webbenInstagramFacebook och Tiktok.

Svenska Samernas Riksförbund
En medlemsorganisation för samebyar och sameföreningar. Tillvaratar och främjar de svenska samernas ekonomiska, sociala, rättsliga, administrativa och kulturella intressen med särskild hänsyn till renskötselns och dess binäringars fortbestånd och utveckling. Du hittar Svenska Samernas Riksförbund på webben och Facebook.

Riksorganisationen Same Ätnam
En medlemsorganisation för sameföreningar och enskilda samer. Tillvaratar och främjar samiska intressen som kultur, sociala och rättsliga frågor, liksom miljöfrågor. Same Ätnam hittar du på webbenFacebooksidaoch Facebookgrupp.

Viermie K
Viermie K är ett nätverk som stärker det professionella samiska kulturlivet på svenska sidan av Sápmi. Du hittar Viermie K på webbenFacebook och Instagram.

Forskning och undervisning

Dálkke: Indigenous Climate Change Studies
Forskningsprojektet Dálkke – urfolksperspektiv på klimat hittar du på Facebook och webben.

Mittuniversitetet
Forskarnätverk Båskoes
Urfolksfeminism, mer information hittar du här.

Samelands fria universitet
Webbsidan och Facebooksidan drivs av docent May-Britt Öhman.

Sveriges Lantbruksuniversitet
Forskning och utbildning om renskötsel.

Södertörns högskola
Kurs om nationella minoriteter inklusive urfolket samerna.

Umeå universitet
Centrum för samisk forskning – Vardduo.
Samiska språk och kulturstudier, mer information hittar du här.

Uppsala universitet
Forskningsnätverk Indigenous studies
Samiska språk och kulturstudier, mer information hittar du här.

Tipsa oss!

Har du tips på enskilda samer, sameföreningar, eller samebyar som har informativa webbplatser, Facebookkonton eller Instagramkonton – hör av dig till oss. Det ska ha bäring på mänskliga rättigheter och urfolksrätt. E-post: info@amnestysapmi.se 

Rulla till toppen