Svensk rasbiologi och dess arv

Den 13 maj är det exakt hundra år sedan en enig svensk riksdag fattade beslut om att inrätta världens första statligt finansierade Institut för rasbiologisk forskning. Läkaren Herman Lundborg blev chef för institutet, som etablerades i Uppsala. Målet var ”att stoppa försämringen av folkmaterialet” och att ”rena den svenska rasen”. Amnesty Sápmi vill bidra till att öka kunskapen om denna dystra del av Sveriges historia.

Curt Persson, historiker och biträdande universitetslektor vid Luleå tekniska universitet, kommer i ett föredrag att belysa de svenska idéerna kring rashygien och rasbiologi, samröret med nazisterna i Tyskland, liksom den svenska lapp-ska-vara-lapp-politiken för renskötande samer och försvenskningspolitik för icke-renskötande samer. Hur påverkar vår historia de svenska samerna idag?

Curt Persson har forskat om rasbiologins konsekvenser och bland annat skrivit en bok om LKAB-disponenten och Kirunas grundare Hjalmar Lundbohm. Lundbohm har oftast lyfts fram som samernas beskyddare, men i verkligheten var han drivande inom den rasbiologiska politiken gentemot de nationella minoriteterna, som samer och tornedalingar.

Tisdag 11 maj, klockan 17.00-18.00

Online, logga gärna in på Zoom 10 minuter innan föredraget börjar:

https://zoom.us/j/99520447646?pwd=U3kyR0FFa0dCcWtBS1BsaXBWSER0QT09

Foto: Johan Sandström

Rulla till toppen