Tål Sápmi mer vindkraft?

Amnesty Sápmi bjöd in Camilla Wikland från Hope Advokatbyrå och Elle Eriksson från Gällivare skogssameby till ett samtal om vindkraft i Sápmi.

Advokat Camilla Wikland är välkänd i samiska kretsar. Hon drev, tillsammans med en kollega, Nordmalingsmålet som gav tre samebyar rätt till vinterbete på privatägda marker i Västerbotten. Nu är hon aktuell med Jåhkågasska tjelldes ansökan till Högsta förvaltningsdomstolen om rättsprövning av regeringens beslut om bearbetningskoncession i Gállok.

Camilla Wikland

Vi inleder samtalet med Camilla Wikland med Fosendomen i Norge. Høyesterett förklarade att två vindkraftsanläggningar i ett renbetesområde var olagliga. Kan domen få betydelse även i svenska domstolar?

Camilla Wikland jämför också mark- och miljödomstolens beslut i två olika fall i Sverige – Hällberget i Gällivare skogssamebys marker och Lantvallen i Rans samebys marker.

Mark- och miljööverdomstolen ger inte Gällivare skogssameby prövningstillstånd. Det betyder att ett vindkraftsbolag får bygga 57 vindkraftverk i orörd natur, som både Naturvårdsverket och Naturskyddsföreningen vill skydda. Det handlar om marker som ägs av Sveaskog och ett kalvningsland som Flakabergsgruppen inom Gällivare skogssameby har använt sedan urminnes tider. Har samebyn samma rådighet till marken som Sveaskog?

Elle Eriksson

Elle Eriksson från samebyn beskriver vad etableringen av 57 vindkraftverk innebär för hennes familj. 

 – Vår släkts historia krossas i den ”gröna omställningens” namn. Vi kommer aldrig att få uppleva en traditionell kalvmärkning på våra sedvanemarker igen om vindkraftsanläggningen etableras. Våra vajor som använt sig av samma område under flera hundratals år kan inte längre kalva där. Renskötarnas uppehälle och psykiska välmående står på spel, och den samiska kulturen kränks och nedvärderas.

De ekonomiska förutsättningarna ser helt olika ut för en liten sameby och ett stort företag eller svenska staten. I FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter står det att stater ska säkerställa att den vars rättigheter har kränkts ska ha tillgång till effektivt rättsmedel. Camilla Wikland svarar på frågan: Tycker du att Sverige lever upp till FN-konventionen?

Lyssna på samtalet på vår Youtube-kanal.

Foto av renkalv: Tina Eriksson, Gällivare skogssameby

Rulla till toppen