Debatt: Mänskliga rättigheter går inte att damma av vid behov

Nyligen gjorda FN-granskningar visar på brister i hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter. När ska Sverige erkänna att man inte är bäst i klassen utan behöver göra sin hemläxa? Det skriver Amnesty Sápmi tillsammans med tjugo andra civilsamhällesorganisationer i en debattartikel på Altinget. 

De senaste månaderna har Sverige granskats i två FN-kommittéer: den för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, ESK, och den för rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 

ESK-konventionen slår fast bland annat rätten till hälsa, utbildning, arbete och en skälig levnadsstandard. I granskningen har regeringen, civilsamhället, Institutet för mänskliga rättigheter och Sametinget gett sin syn på hur rättigheterna respekteras i Sverige – en unik möjlighet att belysa situationen inför några av världens främsta experter på ESK-rättigheter.

Systematiska och omfattande brister 

Kommitténs rekommendationer visar systemiska och omfattande brister i hur Sverige ser på sina skyldigheter. Under granskningen konstaterade regeringen inför kommittén att ”det finns utrymme för utveckling”, men konkretiserade inte hur det skulle ske. Vidare svarade regeringen att det inte finns några planer på att erkänna rätten för enskilda att klaga till kommittén när deras rättigheter kränkts.

I en intern promemoria som regeringen hänvisade till framgår att regeringen inte ser konventionen som bindande. Det är minst sagt uppseendeväckande – om en konventions innehåll ses som målsättningar snarare än rättigheter går de inte att konkretisera, mäta eller utkräva. Människor vars rättigheter dagligen kränks får vänta ännu lite längre på att Sverige ska ta deras rättigheter på allvar.

Det 60-tal rekommendationer som kommittén riktat mot Sverige speglar den försämrade situationen för mänskliga rättigheter i landet. Särskilt när det gäller den ökade ojämlikheten och fattigdomen i landet.

FN ser tre områden som särskilt brådskande och vi undrar, liksom FN, hur regeringen planerar att:

  • Säkerställa meningsfull dialog och konsultation med det samiska folket
  • Genomföra lagliga och administrativa åtgärder för att bekämpa exploatering av arbetskraft
  • Säkerställa att socialförsäkringen kopplas till index för att garantera en skälig levnadsstandard

FN har gett regeringen en tvåårig frist att svara.

Granskningen visar att Sverige måste arbeta betydligt mer utifrån konventionerna än vad som görs idag. FN-kommittén är inte övertygad om att Sverige förstår vad detta innebär:

”Kommittén är bekymrad över hur Sverige ska åstadkomma den här förändringen eftersom ni inte verkar förstå konventionens standarder och principer eller era skyldigheter att efterleva dessa standarder och principer”.

Att inför rapportering damma av konventionerna för att konstatera att de inte är bindande leder inte till utveckling. Det vore ett hån mot både FN och oss som lever i Sverige att vid nästa rapportering återigen konstatera att vi har en regering som inte tar sina förpliktelser på allvar.

FN:s rekommendationer tillsammans med rapporterna från civilsamhället, Institutet för mänskliga rättigheter och Sametinget ger en färdplan för förbättring – om regeringen på riktigt menar att det finns utrymme för utveckling. 

Ulrika Strand
Generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter
Eva Forsgren
Ordförande, Amnesty Sápmi
Anna Johansson
Generalsekreterare, Amnesty international Sverige
Katharina Berggren
Ordförande, Birth rights Sweden
Åsa Strahlemo
Förbundsordförande, DHR – delaktighet handlingskraft rörelsefrihet
Mattias Ring
Verksamhetsledare, Diskrimineringsbyrån Gävleborg
Amélie Poletti Lundström
Verksamhetsansvarig, Diskrimineringsbyrån Humanitas
Nicklas Mårtensson
Ordförande, Funktionsrätt Sverige
Jessica Smaaland
Ordförande, FQ, Forum – Kvinnor och funktionshinder
Klas Nelfeldt
Förbundsordförande, Förbundet sveriges dövblinda
Jamie Bolling
Director, Independent Living Institute
Hannah Laustiola
Generalsekreterare, Läkare i världen
Prudence Woodford Berger
Ordförande, PRO Global
Ulrika Wiborgh
Verksamhetsledare, Rättighetscentrum Dalarna
Bojan Brstina
Generalsekreterare, SIOS – Etniska minoriteters organisation
Liza di Paolo-Sandberg
Förbundsordförande, SKPF Pensionärerna
Jonas Franksson
Ordförande, STIL
Marcela Kovacsova
Ordförande, Trajosko From
Ann-Katrin Sundman
Äldreupproret
Caroline Daly
Verksamhetsansvarig, Örebro Rättighetscenter

Artikeln är publicerad 12 april i Altinget. 

Pressbild: Statsminister Ulf Kristersson (M), fotograf: Axel Adolfsson

Rulla till toppen