Minnesdag 29/10: Den svenska samepolitiken får inte glömmas

För att förstå samisk rättighetskamp idag är det viktigt att förstå den historiska diskriminering som samer har upplevt i Sverige. Därför arrangerar Amnesty Sápmi, Sameföreningen i Stockholm och Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism vid Uppsala Universitet en minnesdag för att ur olika perspektiv belysa den svenska samepolitiken.

– Det är glädjande att både kulturminister Parisa Liljestrand (M), och Amanda Lind (MP), ordförande för riksdagens kulturutskott, deltar i denna viktiga minnesdag om den svenska samepolitiken, som i allra högsta grad påverkar det samiska folket idag. Det är en del av berättelsen om Sverige, säger Kerstin Andersson, styrelseledamot i Amnesty Sápmi.

Riksdagsledamöter från ytterligare tre partier har meddelat att de kommer att delta som åhörare; Catarina Deremar från Centerpartiet, Hans Ekström från Socialdemokraterna, Lorena Delgado Varas och Jessica Wetterling från Vänsterpartiet.

– Vi ser fram emot att våra vänner på Australiens, Kanadas och Nya Zeelands ambassader, som också har urfolksfrågor på agendan, vill delta och diskutera erfarenheter och de samiska frågorna med oss, inte minst med tanke på sanningskommissionens pågående arbete, säger Inger Axiö Albinsson, styrelseordförande för Sameföreningen i Stockholm.

Den svenska politiken har skapat konflikter inom det samiska samhället med lagar som skiljer på samer och samer, men också konflikter mellan samer och majoritetssamhället inte minst när det gäller markexploatering av samernas traditionella marker. Sverige erkänner FN:s urfolksdeklaration, men lever inte upp till innehållet och får upprepad och hård kritik från det internationella samfundet.

Under minnesdagen hedras minnet av de samer som har utsatts av rasbiologernas mätningar, registreringar och fotograferingar och minnet av de samer vars kvarlevor ännu finns på svenska museer och institutioner. Urfolksdeklarationen, som ger urfolk rätt till kvarlevor efter sina anfäder och sina ceremoniella föremål, antogs för 15 år sedan. Men arbetet med återbördande går trögt.

Den samiske dansaren Ola Stinnerbom dansar ett utdrag ur den kritikerrosade jojkoperan A SAAMI REQUIEM. Jojken och musiken tar lyssnaren med till det samiska dödsriket och tillbaka.

Den samiska trion Gålmuk uppträder. Maritha Sandberg, Sameföreningen i Stockholm, är presentatör. 

Medverkande talare (i bokstavsordning):
• Kerstin Andersson, styrelseledamot, Amnesty Sápmi
• Inger Axiö Albinsson, ordförande, Sameföreningen i Stockholm
• Matti Blind Berg, ordförande, Svenska Samernas Riksförbund. Tal: Samisk rättighetskamp i ett historiskt perspektiv och idag
• Eva Forsgren, ordförande Samiska föreningen i Uppsala. Tal: Den sista vilan, men ingen ro
• Ylva Gustafsson. Tal: Rasbiologin trängde in i min egen familj och övergreppen fortsätter
• Daniel Holst Vinka, Sametingets ordförande
• Rose-Marie Huuva. Tal: Objekt för forskning
• Andrew Jenks, ambassadör, Embassy of New Zealand
• Jason LaTorre, ambassadör, Embassy of Canada
• Parisa Liljestrand, kulturminister (M)
• Amanda Lind, ordförande, riksdagens kulturutskott (MP)
• Bernard Philip, ambassadör, Embassy of Australia
• Peter Rodhe. Tal: Skogssamerna och rasbiologin
• Cecilia Tengroth, generalsekreterare, Svenska FN-förbundet
• May-Britt Öhman, docent, Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism, Uppsala universitet. Tal: Gulldal Sielov, mihá ja gievrra. Känn efter i själen, stolt och stark

Lördag 29 oktober, klockan 14.00-16.30

Plats: Biograf Zita, Birger Jarlsgatan 37, Stockholm

ONLINE
Den som vill delta online ska INTE anmäla sig. Vi sänder klockan 14.00 på vår öppna Youtubekanal.

DELTA I STOCKHOLM – ANMÄL DIG HÄR
OBS! Den som vill delta på plats i Stockholm ska anmäla sig här.

Det är kostnadsfritt att delta på plats i Stockholm, men om du FÖRHINDER måste du AVBOKA så att vi kan ge din plats till någon annan. Om du inte avbokar och inte kommer, tar vi ut en AVGIFT på 150 kronor.

Rulla till toppen