Centerpartiet föreslår nytt uppdrag till Forum för levande historia

Representanter för Centerpartiet, däribland vice partiledare Linda Modig, anser att Forum för levande historia bör få till uppgift att beskriva och informera om Sveriges förtryck av samerna och nationella minoriteter. Det är inte bara urfolkets och minoriteternas historia, utan en del av vår gemensamma historia, av majoritetssamhällets historia. Uppdraget bör läggas in i myndighetens regleringsbrev, skriver de i en motion till konstitutionsutskottet.

Under den allmänna motionstiden hösten 2021 lämnade nio riksdagsledamöter från Centerpartiet, däribland vice partiledare Linda Modig, en kommittémotion till konstitutionsutskottet.

De skriver att ”processerna med sannings- och försoningskommissionerna nu inletts är mycket välkommet och efterlängtat. Utan en ordentlig genomlysning där saker lyfts upp i ljuset kan Sverige inte göra sig fritt från förlegade och diskriminerande föreställningar om samer och nationella minoriteter. Men Sveriges förtryck av samerna och nationella minoriteter är emellertid inte bara urfolkets och minoriteternas historia, utan en del av vår gemensamma historia, av majoritetssamhällets historia.

Centerpartiet anser därför att Forum för levande historia bör få till uppgift att beskriva och informera om hur Sverige behandlat samer, tornedalingar, lantalaiset och kväner, judar, romer och sverigefinnar med bland annat rasbiologi, skallmätningar, tvångsförflyttningar, nomadskolor, arbetsstugor och assimilering.

Uppdraget bör läggas in i myndighetens regleringsbrev, men bör utföras och utformas i nära samarbete med den samiska befolkningens och övriga minoriteters befolkning”.

Motionen är inlämnad av Linda Modig, vice partiledare, Per Schöldberg, ledamot i konstitutionsutskottet och Malin Björk, suppleant i konstitutionsutskottet, tillsammans med Jonny Cato, Johan Hedin, Martina Johansson, Ola Johansson, Lars Thomsson och Helena Vilhelmsson.

Motionen (2021/22:3217) kommer att behandlas i konstitutionsutskottet.

Myndighetens uppdrag idag

Myndigheten Forum för levande historia har särskilt i uppdrag informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Här finns förordningen med instruktion för Forum för levande historia.

Rulla till toppen