Amnesty Sápmi uttrycker stöd för hungerstrejkande urfolksledare

Över tjugo politiska fångar från mapuchefolket i Chile hungerstrejkar. De kräver att staten ska respektera ILO-konventionen 169 om urfolksrättigheter.

Respekten för mapuchefolkets ekonomiska, medborgerliga, sociala och kulturella rättigheter i Chile har försämrats, särskilt under 2000-talet.

Chile har ratificerat ILO-konvention 169, men företagens intressen och exploatering av råvaror väger tyngre än urfolkens rättigheter. Staten skyddar företagens intensifierade intrång med polisiärt och militärt våld.

Icke-våldsaktioner har mötts med polisvåld mot demonstrationer och mord av rättighetsaktivister. Mapucheledare har fängslats och dömts med hjälp av en terroristlag utformat under Pinochetdiktaturen.

Just nu hungerstrejkar 27 politiska fångar från mapuchefolket med krav på att staten ska respektera ILO-konventionen 169 om urfolkens rättigheter.

En av de hungerstrejkande är Celestino Cordova, en andlig ledare som har matvägrat i över hundra dagar och befaras dö när som helst. Han kräver att få avtjäna sitt straff nära sin rewe, ceremoniella plats, som är källa till hans andliga kraft. 

Amnesty Sápmi står solidariskt bakom de politiska mapuchefångarnas krav om att de kollektiva rättigheterna fastställda i ILO-konventionen 169 ska efterlevas.

Vi uppmanar Sveriges utrikesminister Ann Linde att föra diplomatiska samtal med representanter för den chilenska regeringen i mapuchefrågan och de politiska fångarnas situation, särskilt situationen för de 27 hungerstrejkande politiska fångarna och den andlige ledaren Celestino Córdova.

Fotograf: Sebastián Meza Ulloa

Rulla till toppen