Visste du att samerna är det enda erkända urfolket i Europa?

På lördag den 6 februari är det samernas nationaldag. Det firas i hela Sápmi, det vill säga Sverige, Norge, Finland och Ryssland. 

Amnesty International Sverige har listat fyra anledningar till varför det är viktigt att stå upp för samernas rättigheter. 

1. Kolonialism, förtryck och diskriminering

Sverige har en kolonial historia av olika övergrepp mot samer; tvångsförflyttningar, rasbiologi, assimilieringspolitik, politisk diskriminering, medicinska övergrepp och stöld av samisk mark. Denna historia gör sig påmind än idag genom splittring av det samiska folket, exploatering av samiska marker och osynliggörande av samisk kultur och mänskliga rättigheter.

2. Rasism

Samer utsätts för både individuell och strukturell rasism. Till exempel använde statens advokat i Girjasmålet sig av en rasbiologisk retorik mot samer under rättegången. Efter Girjasdomen spreds enorma mängder hat och hot mot samer både i sociala medier och i verkligheten. Renar har dödats och torterats med hatmotiv. Detta är vardag för många samer i Sverige idag.

3. Urfolk värnar om klimatet

Urfolk skyddar 80 procent av den biologiska mångfalden i världen. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för allt liv på jorden och utgör basen för de ekosystem som är nödvändiga för mänsklighetens existens och välbefinnande. Naturen har ett skyddsvärde och människans rätt att använda och bruka naturresurserna är förenad med ett ansvar att förvalta naturen väl. Många samiska näringar bygger på ett varsamt nyttjande av förbybara naturresurser och beroende av att miljön inte skadas.

4. Det handlar om mänskliga rättigheter

Urfolks rättigheter är mänskliga rättigheter och har stöd i ett flertal internationella konventioner. FN har vid ett flertal tillfällen kritiserat Sverige för att inte skydda samernas rätt till inflytande och medbestämmanderätt över sina traditionella marker. FN har uppmanat den svenska regeringen att göra om lagstiftningen så att den går i linje med internationella människorättsnormer och att säkra samernas medbestämmande i all utvinning av naturresurser på traditionell samisk mark.

Rulla till toppen