Amnesty: Ett steg i rätt riktning för Samers rättigheter

På internationella urfolksdagen den 9 augusti återbördas kvarlevorna av de samer som mot sina familjers vilja förts bort från sina gravar. Amnesty ser positivt på hur samhällsföreträdare på detta sätt visar en vilja till försoning och att göra upp med sin koloniala historia.

Efter sjuttio år kommer nu merparten av kvarlevorna av de samer som grävdes upp från sina gravar i Lycksele att återbördas. Det är ett unikt och viktigt steg i vår historia. I samband med vattenkraftsutbyggnaden av Umeälven under 1950-talet gjordes arkeologiska utgrävningar på den gamla samiska kyrkogården.  

De samiska familjerna motsatte sig att skelettdelarna skulle flyttas till Historiska museet i Stockholm för närmare undersökningar. De lugnades med löftet om att kropparna skulle återbördas så snart de planerade undersökningarna var klara. 

De har fått vänta tills i år. 

Den 9 augusti kommer återbördandet att uppmärksammas vid en ceremoni i Lïkssjuo (Lycksele).

Sverige får regelbundet internationell kritik för sitt bristande engagemang för samerna. 

Den svenska sektionen av Amnesty International framhåller främst två viktiga frågor, som den svenska regeringen måste ta tag i, nämligen ratificeringen ILO 169 – FN:s konvention för ursprungsfolk och stamfolk – och etablerandet av en samisk sanningskommission. 

Sverige har en kolonial historia av olika övergrepp mot samer: tvångsförflyttningar, rasbiologi, politisk diskriminering, medicinska övergrepp med mera. Denna historia gör sig påmind än i dag när det gäller osynliggörande av samisk mark, kultur och mänskliga rättigheter. 

Amnesty hoppas att det vi nu ser är början på en fortsatt positiv utveckling.

Vi uppmanar den svenska regeringen att inte glömma sin historia, att aktivt driva en process för ratificeringen av ILO 169 och att hålla alla dörrar öppna för en samisk sanningskommission. 

Frågan om försoning och frågan om mänskliga rättigheter hänger nämligen ihop: utan försoning kan inte mänskliga rättigheter verka fullt ut, och det är inom ramen för mänskliga rättigheter som försoning är möjligt.

Amnesty Sápmi (grupp nr. 150)

Ellacarin Blind
Maria Eklund
Molly Grönlund-Müller
Elisabeth Hasselström
Torbjörn Josefsson
Josefin Lämås
Lena Nilsson
Marie Persson Njajta
Frida Rönnbäck
Christofer Sjödin
Erik Törnlund

Artikeln publicerades i Västerbottens-Kuriren 2019-08-09 under vinjetten Ordet fritt.

Rulla till toppen