Klimatkrisen är en människorättsfråga

Det finns inte en rättighet som inte påverkas av de skenande klimatförändringarna. Därför går det inte att tala om klimatkrisen och människorättskränkningar som två separata frågor: de är direkt sammankopplade med varandra och åtgärderna som tas måste vara lika tätt länkade!

Här är fem orsaker till varför vi som människorättsrörelse måste jobba sida vid sida med miljörörelsen.

Klimatkrisen:

#1. Hotar grundläggande rättigheter

Rätten till liv, hälsa, mat och rent dricksvatten hotas nu över hela jorden som en direkt följd av klimatförändringar.

#2. Förstärker orättvisor

Hela planeten berörs, men de mest marginaliserade grupperna i de minst privilegierade delarna av världen drabbas både först och värst – trots att de står för en bråkdel av utsläppen

#3. Tvingar människor att fly

Rätten till ett tryggt hem hotas över hela världen. Allt fler människor tvingas nu lämna allt bakom sig och fly på grund av torka, översvämningar, bränder och missväxt.

#4. Ökar risken för konflikter

Klimatförändringar förstärker redan existerande hot och ökar ekonomisk och politiskt instabilitet. Ökad konkurrens om viktiga naturresurser bidrar också till högre risk för konflikter.

#5. Hotar urfolk

Urfolk lever av och med markerna – ofta hotas både deras kultur och försörjning av klimatkrisen. Många urfolksföreträdare mördas också på grund av sin miljöaktivism.

Människorättsperspektivet är även viktigt för att åtgärderna mot klimatkrisen inte ska slå snett. Klimaträttvisa måste vara en del i omställningen.

Utan klimaträttvisa, ingen hållbar omställning

Åtgärder som tas som en del av klimatomställningen kan också slå mot de mest marginaliserade och på så vis öka ojämlikhet och diskriminering. Tyvärr är det inte ovanligt att klimatomställningen skadar människor och grupper i utsatthet – som när biobränsleproduktion tränger undan odling av grödor för mat i låginkomstländer. Eller när mineraler till batteritillverkning bryts på marker som är livsviktiga för urfolks kultur och överlevnad.

Därför måste alla klimatåtgärder tas ur ett människorättsperspektiv som bidrar till att minska, inte öka, orättvisorna i världen. Ett sådant perspektiv är avgörande i arbetet mot klimatförändringarna. Här behövs vi. Amnesty krokar därför arm både med miljörörelsen och de modiga människor som varje dag kämpar vid frontlinjen för människans överlevnad.

Läs mer här.

Bild 1 av Enrique

Bild 2 av Gerd Altmann

Rulla till toppen