Tio positiva händelser 2020

Vi avslutar 2020 med att fira 10 positiva händelser under det gångna året:

  1. Att Högsta domstolen den 23 januari gav Girjas sameby rätt mot staten när det gäller rätten att upplåta småviltsjakt och fiske på samebyns område ovanför odlingsgränsen.
  1. Att regeringen den 1 juni accepterade flera rekommendationer, som FN:s råd för mänskliga rättigheter har lämnat, bland annat att Sverige ska göra ytterligare ansträngningar för att återspegla samernas tydliga status som ursprungsbefolkning i lagstiftning om mark och resurser.
  1. Att Sametinget fick resurser den 9 juni för att genomföra ett förberedande arbete med en svenk sanningskommission om den svenska statens övergrepp mot samer och samernas mänskliga rättigheter.
  1. Att det har genomförts två återbegravningar av samiska kvarlevor under året, dels den 20 september i Tärnaby, dels den 21 oktober i Lycksele.
  1. Att regeringen i budgetpropositionen den 21 september föreslog inrättandet av ett institut för mänskliga rättigheter i Sverige.
  1. Att medlemmarna i Amnesty Sverige fattade beslut på årsmötet den 4 oktober att Amnesty Sverige under de kommande åren ska fortsätta att utveckla det pågående strategiska arbetet med samerättsliga frågor med utgångspunkt i urfolksrätten, och att strategiska arbetsformer ska utvecklas i nära samarbete med samiska företrädare och rättighetsbärare.
  1. Att regeringen i november har bett FN-organisationen Unesco att yttra sig över gruvplanerna i Gállok utanför Jokkmokk. Den unika åtgärden vidtog regeringen för att få svar på om en gruva kan hota fjällområdet Laponias status som världsarv.
  1. Att Sveaskog den 19 november fattade beslut om att pausa en planerad avverkning i Luokta-Mávas sameby efter omfattande protester där bland annat representanter från 29 samebyar hade slagit larm. De krävde att ”Sveriges skogsbruk blir urfolksinriktat – endast då blir det klimatanpassat”.
  1. Att Krokoms kommun den 3 december beslutade att inte upplåta kommunens mark till en vindkraftsanläggning. ”Samebyns synpunkter är oerhört viktiga. Rennäringen är ett riksintresse och man bryter inte mot ett riksintresse utan vidare” kommenterade Olof Wallgren, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, beslutet.
  1. Att FN:s kommitté mot rasdiskriminering presenterade ett historiskt beslut den 7 december. Kommittén påpekar att Sverige har kränkt Vapsten samebys rättigheter på flera punkter när det gäller ett gruvprojekt i Rönnbäck utanför Tärnaby. Sverige har brutit mot samernas rätt till ickediskriminering och samernas rätt till verksamma rättsmedel. Gruvtillståndet måste ses över och då måste principen om fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) för samerna respekteras. FN-kommittén uppmanar också Sverige att se över lagstiftningen så att samernas ställning stärks. Det kan få stor inverkan på kommande planer på utvinning av naturresurser i Sápmi.
Rulla till toppen