Två samebyar förlorar mot gruvbolag

För drygt ett år sedan fick Talga AB tillstånd av Länsstyrelsen i Norrbotten att provborra efter grafit i Nunasvaara där Talma och Gabna samebyar har sina vinterbetesmarker. Samebyarna överklagade, eftersom de anser att påfrestningarna skulle bli för stora för renarna.

Nu avslår Mark- och miljödomstolen samebyarnas överklagan. Domstolen anser inte att provbrytningen kommer försvåra för rennäringen. Det rapporterar SVT Oddasat.

Vapstens sameby lämnade 2013 in en anmälan till FN:s rasdiskrimineringskommitté om att gruvbrytningsplanerna i Rönnbäck utanför Tärnaby bryter mot diskrimineringsförbudet i FN:s rasdiskrimineringskonvention, som Sverige har förbundit sig att följa.

Kommittén lämnade besked i december 2020. De har kommit fram till att Sverige har kränkt samebyns rättigheter på flera punkter. Kommittén påpekar också att framtida processer på ett helt annat sätt måste ta samernas intressen och rättigheter i beaktande. 

Kommittén menar att Sverige har brutit mot såväl samernas rätt till ickediskriminering och deras rätt till verksamma rättsmedel. Bearbetningstillståndet måste nu ses över, menar kommittén, och principen om fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) för samerna måste respekteras. 

Amnesty Sápmi undrar om inte Mark- och miljödomstolen bör ta hänsyn till uttalandet från FN:s rasdiskrimineringskommitté när det gäller utvinning av naturresurser i Sápmi.

Rulla till toppen