Sverige får skarp kritik från FN om samiska rättigheter i klimatomställningen

I går offentliggjorde FN resultatet av sin granskning av hur Sverige lever upp till konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Skarp kritik ges för otillräckligt inflytande och bristande hänsyn till det samiska folket i samband med vindkraftverk, gruvor och annan industrialisering.

– Vi välkomnar FN:s kritik. Det är tunga rekommendationer som går i linje med vad samiska företrädare, Amnesty och andra organisationer har lyft tidigare, säger Tilda Pontén, jurist och sakkunnig på Amnesty Sverige.

I sin granskning skriver FN att Sverige i dag tar bristande hänsyn till det samiska folket i samband med etablering av vindkraftverk, gruvor och annan industrialisering. FN uppmanar därför Sverige att vidta omfattande åtgärder för att skydda det samiska folkets rättigheter mot effekterna av storskaliga projekt, och säkerställa att klimatåtgärder och gröna omställningsprojekt inte negativt påverkar det samiska folket och andra grupper som befinner sig i en utsatt situation. Detta till exempel genom konsekvensanalys av mänskliga rättigheter och miljö i konsultation med samer.

FN:s kritik omfattar bristande samiskt inflytande i lag och praktik. FN uppmanar Sverige att garantera både effektiva konsultationer och det samiska folkets rätt att på förhand samtycka till alla beslut som berör dem med respekt för samiska traditioner. Rätten till inflytande innebär i vissa allvarliga fall att stater och företag måste rätta sig efter urfolks beslut att säga nej till markprojekt eller andra initiativ. FN vill också se mekanismer för bland annat kompensation vid storskaliga projekts negativa effekter på samiska traditionella livsstilar och renskötsel.

– FN fångar upp den stora oro som finns kring mänskliga rättigheter och ökad industrialisering i norra Sverige och slår fast att nuvarande lagstiftning inte duger. Staten har i olika syften exploaterat samiska marker under århundraden, utan tillräckligt skydd för samiska rättigheter. Det handlar om gamla koloniala mönster som upprepas, säger Tilda Pontén.

Förra granskningen av Sverige ägde rum för åtta år sedan. Då fick staten ett antal skarpa rekommendationer, exempelvis om att stärka samiska landrättigheter i förhållande till markexploateringar. Nyligen uppmanade även Europarådet Sverige att säkerställa, i nära konsultation med det samiska folket, att beslut om användning av mark som traditionellt använts av samer inte negativt påverkar samisk kultur, språk och identitet.

– Amnesty vill se en respekt för våra internationella överenskommelser och ny lagstiftning som tydligt stärker skyddet för urfolksrätten. Det samiska folket och deras kunskap måste behandlas som en del av lösningen när vi ställer om vårt samhälle, säger Tilda Pontén.

Rulla till toppen