Skriv för frihet – stötta urfolk i Australien!

För två decennier sedan bestämde sig en liten Amnestygrupp i Polen för att under 24 timmar skriva brev till makthavare, under den internationella dagen för mänskliga rättigheter den 10 december. Deras idé har nu växt till en av de största människorättskampanjerna i världen.

Varje år deltar personer i över 200 länder i Skriv för frihet och miljontals brev, tweets, e-post och underskrifter skickas till stöd för personer vars mänskliga rättigheter kränks.

FRAMGÅNGAR. I många fall har vi sett en faktisk förändring. Enskilda personer har släppts från godtyckliga fängslanden och friats från dödsdomar. Makthavare har erkänt ansvar för människorättskränkningar och lagar har förändrats för att skydda rättighetsbärare. 

Även när det inte har blivit någon direkt förändring i personers livssituation, så har de mängder av solidaritetbrev som har skickats gett individer och samhällen styrka, inspiration och glädje i svåra situationer.

SKRIV UNDER FÖR URFOLK I AUSTRALIEN. Uncle Pabai och Uncle Pauls förfäder har bott på de mest avlägsna öarna i norra Torres Strait i tusentals år. Som urbefolkning är de djupt rotade med land, hav och himmel och klimatförändringar hotar hela deras levnadssätt. De ökande havsnivåerna orsakar mer och mer förödelse för varje år som går. Om öarna blir obeboeliga kommer de tvingas klippa banden med sitt förflutna och lämna sitt hem.

Uncle Pabai och Uncle Paul har väckt en historisk talan mot den australiensiska regeringen med för att uppmärksamma frågan och med en önskan om att domstolen beslutar att den australiensiska regeringen måste vidta tillräckliga åtgärder mot klimatförändringar, som förstör deras hem och kultur.

Kräv att Australien tar sitt ansvar för klimatförändringar! 

Visa internationell solidaritet med urfolket på öarna i norra Torres Strait, precis som flera urfolksföreträdare visar solidaritet med samer i kampen mot markexploateringar i Sápmi.

Skriv under för Uncle Pabai och Uncle Paul. Det tar max 30 sekunder och det betyder så mycket.

Rulla till toppen