Skoterförening hetsar mot samer i annonskampanj

Vinterstadens skoter- och fritidsförening i Kiruna har annonserat i flera tidningar i Norrbotten där de blandar kritik mot en statlig utredning, den så kallade renmarkskommittén, med åsikter om Högsta domstolens beslut i Girjasdomen och utmålar renskötsel som ett hot mot medborgarnas fritid. Nu förbereder Svenska Samernas Riksförbund en polisanmälan om hets mot folkgrupp.

I annonstexten skriver föreningen bland annat ”Domen i Girjas-målet baseras på ’Urminneshävd’ men denna hävd kan faktiskt ej fastslås! Är egentligen denna Urminneshävd det som uppstod efter ISTIDEN, dvs stenåldersfolket som jagade vildren & mammutar?? Eller är verkligen Urminneshävd en sentida enl. dagens boskapsskötsel med från början annekterad vildren där en sådan utvecklad renskötsel importerats från det mongoliska folket i Öster?”

Vinterstadens skoter- och fritidsförening i Kiruna ifrågasätter således kompetensen hos Högsta domstolen. Antingen har de inte läst Högsta domstolens beslut eller så har de inte förstått. 

Föreningen skriver ”Exempel på dagens stordrift, årliga motordrivna tvångsflyttningar” under en bild på en renhjord som förflyttar sig över en isbelagd sjö eller älv under ledning av samer på skoter. 

”Ordvalet tvångsförflyttningar är direkt olämpligt och obehagligt med tanke på att det bara är hundra år sedan Sverige tvångsförflyttade samer” säger Erik Törnlund, ordförande för Amnesty Sápmi.

”Hela annonskampanjen är skrämmande. Den visar på bristande kunskap och riskerar än mer hat och hot mot samer. I samband med Girjasdomen såg vi hur hatet mot samer ökade i sociala medier och i mediernas kommentarsfält. Renar plågades och dödades, som ett uttryck för samehat. Rasism och hatspråk är den okunniges argument, säger Erik Törnlund.

Vi behöver öka kunskapen om och respektera urfolksrätten i Sverige, precis som vi förväntar oss att Brasiliens president Jair Bolsonaro ska respektera urfolksrätten i Amazonas.

Svenska Samernas Riksförbund skriver i ett pressmeddelande ”Vi kommer aldrig acceptera att okunskap och oriktiga påståenden används för att öka motsättningar och konflikter mellan samer och andra grupper”. 

”Samerna, renskötande eller icke-renskötande, har aldrig i historien varit i en position att påverka regeringens politiska beslut och den lagstiftning som rör samiska frågor. Att hålla olika samiska grupper ansvariga för nuvarande ordning och pågående utredning är orimligt”.

”Att dessutom framställa att en situation där renskötselns rättigheter erkänns som ett hot mot samhället är bara absurt, missvisande och skapar enbart ytterligare polarisering. Det rimmar illa för en demokrati, rättssamhälle och respekt för mänskliga rättigheter som vi utgår från att föreningen värnar om”. ”Vi måste alla ta ansvar. Det upp till varje enskild individ att aktivt motverka en alltmer polariserad debatt som grundar sig på osakliga argument och rädsla”, skriver ordförande Matti Blind Berg och Jenny Wik Karlsson, förbundsjurist för Svenska Samernas Riksförbund

Rulla till toppen