Elle Eriksson: Vår släkts historia krossas av den ”gröna” omställningen

Min nutid, dåtid och framtid. Dessa hotas av den tilltänkta etableringen av en vindkraftsanläggning i Hällberget som ligger på min grupps, Flakabergsgruppens, traditionella kalvningsland.

Min nutid hotas genom att jag, min familj och mina släktingar blir påverkade. I över tio år har renskötarna i Flakabergsgruppen försökt motverka vindkraftsanläggningen eftersom denna skulle medföra ödesdigra konsekvenser. De vajor som använt sig av samma område under flera hundratals år kan inte längre kalva där. Renskötarnas uppehälle och psykiska välmående står på spel, och den samiska kulturen kränks och nedvärderas.

Vi kommer aldrig få uppleva en traditionell kalvmärkning på våra sedvanemarker igen ifall vindkraftsanläggningen etableras.

Min dåtid hotas genom att den traditionella kunskap som min áddjá/farfar och min áhttje/pappa innehar med all säkerhet kommer gå förlorad därför att naturen som kunskapen är knuten till förstörs. Skogarna, sjöarna, bergen, myrarna, ja alla de platser som mina förfäder och förmödrar brukat och all deras samlade kunskap som förts vidare generation efter generationer kommer att utarmas och försvinna.

Kommer min áhttje tvingas axla ansvaret av att tillhöra den sista generationen av renskötare i Flakabergsgruppen?

Min framtid hotas genom att risken finns att jag inte kommer kunna fortsätta med renskötsel. Den kedja av renskötare som jag är en del av – bruten. Det arv som jag vill förvalta och kunna förmedla till kommande generationer – trasigt. Den skogssamiska traditionen som vi upprätthåller – omkullvält. En hel släkts historia och eftervärld krossade, allt i den ”gröna omställningens” namn.

Samiska rättigheter, våra rättigheter, måste respekteras och vårt inneboende värde i egenskap av att vara urfolk måste ses som en självklarhet, inte som ett intresse som ska ”balanseras” mot andra intressen.

Till sist vill jag rikta ett tack till de samer och icke-samer som står upp för oss och kämpar med oss. Er solidaritet inger ännu mer styrka att fortsätta kämpa för Flakabergsgruppens nutid, dåtid och framtid.

Elle Eriksson, Gällivare skogssameby, Flakabergsgruppen

Elle Eriksson skrev denna krönika efter att hon hade läst en debattartikel som tar ställning för Gällivare skogssameby och bevarandet av den orörda naturen i kalvningslandet Hällberget. 

Debattartikeln ”Grön kolonialism kan utradera skogssamisk renskötsel” publicerades i NSD den 5 mars 2022 och är undertecknad av Alex Brekke från Amazon Watch Sverige, författaren Mats JonssonMarcus Lidström från Naturskyddsföreningen i Norrbotten och Erik Törnlund från Amnesty Sápmi. 

Rulla till toppen