Sameradion: Konsultationsordning och sanningskommission

Sameradion presenterar en analys av två högaktuella frågor:

Regeringen tvingades dra tillbaka förslaget till konsultationsordning i veckan, eftersom det inte finns stöd för förslaget i riksdagen.

Sametinget överlämnade igår en begäran om en samisk sanningskommission till demokrati- och kulturminister Amanda Lind.

Lyssna på:

Juristen Rebecka Forsgren, som har skrivit en prisbelönt uppsats vid Umeå universitet om det förra förslaget till konsultationsordning. Hon förklarar vad principen om ”free prior informed consent”, FPIC, i FN:s urfolksdeklaration innebär.

Reportern Viviann Labba, som redogör för läget i Norge och Finland, som har redan har konsultationsrätt för samerna.

Juristen Josefine Öderyd, som har ett särskilt intresse för människliga rättighetsfrågor och har skrivit om en samisk sanningskommission ur en juridisk synvinkel vid Uppsala universitet.

Viviann Labba berättar också hur långt Norge och Finland har kommit i arbetet med sanningskommissioner och även Sveriges sanningskommission när det gäller tornedalingar, kväner och lantalaiset. Hon lyfter även fram Kanadas arbete med en sanningskommission för urfolk, som har lett till 94 förslag till åtgärder och investeringar på hela två biljoner kanadensiska dollar under en femårsperiod.

Olov Anders Sikku, samepolitisk ledarskribent på Östersundsposten, deltog också i analysen under ledning av programledaren Jörgen Heikki.

Rulla till toppen