Dikt av Elle Eriksson: Vinden och skogen

Runt, runt som rotorbladen på en vindturbin

Runt, runt som hjulen på en skogsmaskin

Du lyssnar efter vindens och skogens tystnad, men hör bara surr

Surr från vindturbiner och surr från skogsmaskiner

Surr från beslutsfattare och politiker som tror de vet bäst

När allt du vill är att känna vinden mot kinden och skogens puls i hjärtat

Vi fylls av smärta när vi ser hur vindturbiner och skogsmaskiner förstör markerna

Marker som min släkt använt sig av i hundratals år, idag finns det inte kvar några spår

För vinden och skogen är exploaterade, men inte besegrade

Och vi ska kämpa för de marker som vi och renen nyttjar

Vi kommer inte ge upp, aldrig att flytta 

Elle Eriksson från Gällivare skogssameby framförde dikten under ett samtal om vindkraft i Sápmi den 6 april 2022. Samebyn har nyligen fått besked om att Vasa vind får bygga en vindkraftsanläggning i deras kalvningsområde, där deras vajor har fött sina kalvar i århundraden.

Rulla till toppen