Samer begär att 600 offergåvor överlåts till Ájttemuseet i Jokkmokk

Ett 40-tal samer från byarna intill den samiska offerplatsen Unna Sájvva i södra delen av Gällivare kommun har begärt att Historiska museet ska överlåta förvaltningen av över 600 metallföremål, mynt och pärlor till Ájtte fjäll- och samemuseum i Jokkmokk.

Unna Sájvva är en av de rikaste offerplatserna som har hittats i Sápmi. Den började användas redan på 500-talet, enligt fynden på platsen.

Arkeologen Gustaf Hallström kom till den heliga sjön och offerplatsen efter en misslyckad expedition i fjällvärlden år 1915. När han lämnade Unna Sájvva förde han med sig över 600 föremål och drygt 150 kilo ben och horn till Historiska museet i Stockholm. Nu vill samer från byarna intill den kända offerplatsen att offergåvorna ska flyttas till Jokkmokk.

– Vi vill att det ska vara en samisk förvaltning av föremålen. Därför har vi kommit fram till att Ájttemuseet i Jokkmokk är den bästa lösningen. De har kompetens, de har plats och de vill ta emot offergåvorna från Unna Sájvva, säger Hannah Edenbrink Andersson,. Hon är en av initiativtagarna till kravet på ett återbördande.

Historiska museet bekräftar för SVT Norrbotten att handläggningen av ärendet ska påbörjas och säger att det inte är så vanligt att kulturföremål begärs tillbaka.

– Det här är en otroligt god nyhet, inte bara för oss som härstammar från platsen. Om vi lyckas få hem hela den här stora samlingen från Unna Sájvva, kommer det säkert vara startskottet för många andra återbördanden, säger Kerstin Andersson till SVT Sápmi från Lillsaivis.

Offergåvor även till Gällivare

Gällivare kulturmuseum har begärt att få låna ett 40-tal offergåvor från Historiska museet till en utställning om Unna Sájvva, som de planerar att öppna nästa år. Det är positivt, enligt Hannah Edenbrink Andersson, som också har skrivit under brevet till Historiska museet. 

– Vi ser fram emot den utställning som Gällivare kulturmuseum har ansökt om att få ha, för det är ju ändå Gällivare som är hemma, säger Hannah Edenbrink Andersson till SVT Norrbotten.

– Det är ett viktigt steg för alla samer över hela Sápmi, en pusselbit som hamnar på plats. Vi blir alla litet helare, säger Ina Rehn som bor i Lillsaivis, en by intill offerplatsen.

Starkt stöd i det samiska samhället

Enligt FN:s urfolksdeklaration har urfolk rätt till sina ceremoniella föremål. Gruppen har fått ett starkt stöd i det samiska samhället för sitt önskemål om att offergåvorna ska återbördas till Sápmi.

”Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte uttalar sitt stöd för de enskilda samer och Gällivare skogssameby, som kämpar för att offergåvorna från den samiska offerplatsen Unna Sájvva i Gällivare kommun ska återlämnas till Sápmi”.
Svenska Samernas Riksförbund, landsmöte 3 juni 2021

”Offergåvor har förts bort mot samernas vilja av statligt avlönade tjänstemän. Därför är det statens ansvar att finansiera återbördandet och möjliggöra att föremålen kan visas för en bred allmänhet på ett museum i norra Sápmi”.
Riksorganisationen Same Ätnam, landsmöte 5 juni 2021

Offergåvorna har blivit bortförda i strid med samernas samlade vilja och förvaras utan stöd av internationell lagstiftning. Det åligger därför den svenska staten att lägga förhållandena till rätt och utan dröjsmål tillse att den samiska rätten till offergåvorna respekteras. 
Silbonah Smesijdda, årsmöte 22 augusti 2021

”Det är Sameföreningen i Stuehkie åsikt och vilja att alla samiska kvarlevor, ceremoniella föremål och kulturella objekt skall återföras det samiska folket. Offergåvorna från Unna Sájvva kan inte och skall inte förvaltas av svenska institutioner i Stuehkie. Det är inte förenligt med urfolksdeklarationen och med våra rättigheter som urfolk”.
Sameföreningen i Stockholms styrelse, 3 november 2021 

”Det är uppmuntrande att museer i regionen börja prata om repatriering. Inget är skrivet i sten och vi bör se att deras intentioner bli faktiska handlingar innan vi kan ställa oss positiva, men känslan är lovande. Det känns som att publiciteten kring Unna Sájvva och det stora stöd som funnits i frågan har varit bidragande för att diskussionen nu rört sig hela vägen in till museernas interna dialoger”.
Daniel Holst, ordförande för Sameförening i Stockholm, nyårskrönika 1 januari 2022

Läs mer om Unna Sájvva, offerplatsen och offergåvorna på webben.

Rulla till toppen