Gruva i Rönnbäck – viktigt test av EU:s gruvlag

Bluelake Mineral meddelade den 2 juli att de kommer att ansöka om att Rönnbäck utanför Tärnaby klassas som strategiskt projekt inom ramen för EU:s nya gruvlag, Critical Raw Materials Act, CRMA.

”Det kommer att bli ett viktigt test för var ribban ligger för att gruvprojekt kan anses vara ’strategiska’ och för hur stora ingrepp i naturen och renskötseln som kommer att accepteras för att utvinna metaller som är viktiga för den europeiska industrin, skriver journalisten Arne Müller i en krönika.

Det som gör att Bluelake Mineral kan söka om klassningen som strategiskt projekt är att fyndigheten i Rönnbäck innehåller nickel och kobolt. Det är två av de ämnen som EU har klassat som strategiska. Men halterna är extremt låga.

I sina pressmeddelanden anger bolaget nickelhalten till 0,18 procent. Det är i sig en låg halt. Exempelvis är halterna högre i Talivaara och Kevitsagruvorna i Finland. Men i själva verket är halten ännu lägre. Bolaget räknar med att få ut 23 000 ton nickel per år av de 30 miljoner ton man planerar att bryta årligen. Det är 0,8 promille av malmen. Förklaringen är nickel förekommer i två olika former. Ska man ta reda på allt krävs olika utvinningsmetoder och till det blir det alltid förluster i anrikningsprocessen.

Stor miljömässig påverkan

Det är lång väg kvar till en ansökan om miljötillstånd, men utifrån det vi vet idag går det också att se att detta är ett projekt med stora miljömässiga komplikationer.

Det är 600 miljoner ton som ska brytas. Merparten av detta kommer att bli till avfall som ska deponeras. Det är inte lätt att deponera över 500 miljoner ton avfall på ett säkert sätt i fjällmiljön. Tidigare har företaget presenterat planer på att deponera avfallet i ett kraftverksmagasin, som är en del av Umeälvens vattensystem. Nu är det ett landbaserat alternativ som får högst poäng i den jämförelse som ingår i den senaste lönsamhetsstudien.

Det finns idag inget fungerande transportalternativ från gruvan. Att köra bortemot 150 dagliga transporter på E12 skulle kräva stora investeringar. Särskilt om transporterna skulle gå förbi Hemavan, där tillströmningen av turister är stor under vintertid. Det alternativ som företaget nu siktar på är att bryta en helt ny väg söder om Umeälven ner till Storuman. Det är ett område som i nuläget är relativt opåverkat av mänsklig aktivitet. Konflikten med renskötseln är redan tidigare skarp. Med denna vägdragning spetsas den till ytterligare.

Lägger man ihop dessa faktorer så går det att förstå varför det har varit mycket svårt att hitta investerare till projektet. Bluelake Mineral har mäktat med att beställa en ny lönsamhetskalkyl. Men så mycket mer har inte hänt och företaget har svårt att få in tillräckligt med kapital till det projekt man satsar på i första hand – återöppningen av gruvorna i Stekenjokk och Joma.

Mot den här bakgrunden blir Rönnbäck ett viktigt test av EU:s system för urval av strategiska projekt.

Text: Arne Müller, journalist och författare
Foto: Jan Norrman/Riksantikvarieämbetet (CCE 2.5 Generisk)

Rulla till toppen