Riksdagsledamöter lämnar förslag om samiska språk

Under höstens allmänna motionstid i riksdagen kom det in flera motioner, som handlar om vilken politik olika riksdagsledamöter vill se när det gäller samiska språk och minoritetsspråk. Det handlar om allt från samiska språkcentrum till minoritetsspråk inom äldreomsorg och stöd till kulturinstitutioner.

Sametinget har fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till ett långsiktigt handlings­­program för bevarande av de samiska språken och har under hösten överlämnat över hundra konkreta förslag till regeringen.

Att få uttrycka sig på sitt eget språk, privat och offentligt, är en del av de mänskliga rättigheterna. Därför ser Amnesty Sápmi med glädje på det stora intresse som så många riksdagsledamöter från olika partier visar för samiska språk och övriga minoritetsspråk. Här borde det finnas förutsättningar att komma överens om förslag, som riksdagen kan fatta beslut om.

Motioner om samiska språk

Åtta riksdagsledamöter från Vänsterpartiet har lämnat in en partimotion (2020/21:166) som innehåller ett förslag om att regeringen bör utreda möjligheten att flytta ansvaret för Sameskolstyrelsen till Sametinget. Motionen är inlämnad av tidigare partiledaren Jonas Sjöstedt samt Hanna Gunnarsson, Tony Haddou, Maj Karlsson, Karin Rågsjö, Håkan Svenneling, Jessica Wetterling och Mia Sydow Mölleby.

Sju riksdagsledamöter från Moderaterna har lämnat in en kommittémotion (2020/21:3335) om att inrätta två nya språkcentrum inom nordsamiskt och lule-pitesamiskt område. Motionen är inlämnad av Lotta Finstorp, andre vice ordförande i Kulturutskottet samt Annicka Engblom, Ann-Britt Åsebol, Viktor Wärnick, John Weinerhall, Ulrika Jörgensen, Marie-Louise Hänel Sandström.

Fyra riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna har lämnat in en kommittémotion (2020/21:804) om samiska utbildningsfrågor som handlar om att ”utreda möjligheten att utveckla forskningscentrumet Vaartoe/Cesam och i förlängningen inrätta ett fristående nationellt samiskt forskningscentrum” och att ”ett nationellt universitet för samisk kultur och utbildning samt de samiska språken ska utses”. Motionen är inlämnad av Cassandra Sundin, Aron Emilsson, Angelika Bengtsson och Jonas Andersson i Linköping.

Två riksdagsledamöter från Miljöpartiet har lämnat en enskild motion (2020/21:3647) om politik för det samiska folket där ett förslag är satsningar på språk, utbildning och kultur. De skriver bland annat ”Det är viktigt att minoritetsspråken garanteras en större undervisningstid inom ramen för skoldagen. Sverige bör också utöka den tvåspråkiga undervisningen för samiska. Utbildningsområdet kan dock inte ensamt trygga språkens överlevnad. Samiska kulturinstitutioner behöver en tryggare ekonomisk grund och en större självständighet”. Motionen är inlämnad av Camilla Hansén, samepolitisk talesperson, samt Annika Hirvonen Falk och Anna Sibinska.

En riksdagsledamot från Kristdemokraterna, Magnus Jacobsson, har lämnat en enskild motion (2020/21:3344) där han föreslår att regeringen bör se över hur tvåspråkcentrum kan möjliggöras och hur samisk distansutbildning kan underlättas.  

Motioner om minoritetsspråk

Nio riksdagsledamöter från Liberalerna har lämnat en kommittémotion (2020/21:3587) om politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken. Motionen innehåller tretton förslag; bland annat barnomsorg och äldreomsorg på minoritetsspråk, minoritetsspråk som valbart ämne i moderna språktvåspråkiga skolor med minoritetsspråksprofil och information i samhället och i skolan om Sveriges urfolk, nationella minoriteter och minoritetsspråk. Motionen är inlämnad av vice gruppledare Tina Acketoft samt Johan Pehrson, Lina Nordquist, Maria Nilsson, Gulan Avci , Christer Nylander, Mats Persson, Allan Widman och Nina Lundström.

Sju riksdagsledamöter från Centerpartiet har lämnat en enskild motion (2020/21:3175) om demokratiska och mänskliga rättigheter där de skriver om ”civilsamhällets betydelse för att vårda, värna och utveckla de nationella minoriteterna och minoritetsspråken och vikten av goda förutsättningar för det”. Motionen är inlämnad av Linda Modig, ledamot av konstitutionsutskottet samt Ola Johansson, Martina Johansson, Johan Hedin, Jonny Cato, Helena Vilhelmsson samt Per Schöldberg.

Tre riksdagsledamöter från Miljöpartiet har lämnat in två enskilda motioner om minoritetspolitik (2020/21:3051) och minoritetsspråk (2020/21:2735). De föreslår fortsatta och ökade satsningar på språk, utbildning och kultur inom minoritetspolitiken, bland annat att minoritetsspråken garanteras en större undervisningstid inom ramen för skoldagen och att utöka den tvåspråkiga undervisningen för samiska. De föreslår också att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag som går i linje med dem som presenterats i utredningen ”Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk” (SOU 2017:91). Motionerna är undertecknade av Camilla Hansén, samepolitisk talesperson, samt Annika Hirvonen Falk och Anna Sibinska.

En riksdagsledamot, Ann-Britt Åsebol, från Moderaterna har lämnat in en enskild motion (2020/21:3046) om att införa meritpoäng i urfolksspråken och de nationella minoritetsspråken; samiska, meänkieli, finska, jiddisch och romani chib.

Rulla till toppen