Regeringens satsning mot rasism – hopp om fokus på samer

Regeringens nationella plan mot rasism från 2016 var en besvikelse när det gäller urfolket samerna. Där fanns inte en enda åtgärd för att bekämpa rasism mot samer. Nu har regeringen har aviserat nya satsningar mot rasism, ytterligare 10 miljoner kronor per år. Amnesty Sápmi hoppas att konkreta åtgärder ska presenteras när det gäller rasismen mot samer.

”Rasism och rasbiologiska föreställningar har funnits i vårt land länge och under vissa tidsepoker också varit statligt sanktionerad politik. Många samer i norra Sverige vittnar i dag om en rasism på lokal nivå”, står det i regeringens nationella plan mot rasism. Trots det finns inga konkreta åtgärder som ska bidra till att motverka rasism mot samer.

– Vi förväntar oss att den nya satsningen mot rasism innehåller konkreta åtgärder, bland annat att Forum för levande historia får i uppdrag att informera om Sveriges statligt sanktionerade raspolitik gentemot samerna, att lagstiftningen kring renplågeri och renskjutningar ses över och att näthatet mot samer bekämpas, säger Erik Törnlund, gruppsekreterare för Amnesty Sápmi.

Nytt uppdrag för Forum för levande historia

Den 9 oktober uppmärksammade Afrosvenskarnas Riksorganisation minnesdagen av den svenska slavhandelns avskaffande. Samtidigt meddelade regeringen att myndigheten Forum för levande historia har fått i att genomföra insatser för att öka kunskapen om Sveriges deltagande i slavhandeln. Det är en viktig och betydelsefull fråga.

En annan angelägen fråga är regeringens ansvar för öka kunskapen om Sveriges mörka historia när det gäller diskriminering och rasism mot samer. I år är det hundra år sedan en enig svensk riksdag beslutade att finansiera världens första rasbiologiska institut.

Den 24 februari 2021 skrev Amnesty Sápmi till statsminister Stefan Löfvén med anledning av att regeringen kommer att arrangera en konferens i Malmö den 13 oktober, vars syfte är att motverka och bekämpa antisemitism, samt föra vidare minnet av Förintelsen.

– Det är ett viktigt initiativ. Vi önskade att regeringen även skulle arrangera en konferens om den svenska raspolitiken och föra minnet vidare av Rasbiologiska institutet och de grupper som utsattes för systematiska övergrepp finansierade av staten. Det handlar om samer, romer, resandefolk, judar, personer med funktionsnedsättning och andra grupper. Svensk rasbiologi och svenska raslagar får inte falla i glömska, säger Erik Törnlund, gruppsekreterare för Amnesty Sápmi.

Den 15 juni fick Amnesty-gruppen svar från Kulturdepartementet: ”Det finns i dagsläget inga planer på att arrangera en konferens om konsekvenserna av Rasbiologiska institutets verksamhet”.

– Vi är förstås besvikna. Men nu hoppas vi att regeringen tillkännager att de ger myndigheten Forum för levande historia en tredje uppgift i sitt regleringsbrev – att informera om Sveriges samepolitik genom tiderna. Lapp-ska-vara-lapp-politiken har splittrat det samiska folket och det har konsekvenser än idag, säger Eva Forsgren, medlem i Amnesty Sápmi och ordförande för Samiska föreningen i Uppsala.

Polisutredningar av hatbrott mot samer

Regeringen har den 6 september gett Polismyndigheten i uppdrag att fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott. Det handlar om kompetenshöjande insatser och redovisning av resultat av det arbete som bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan och uppklaringen av dessa brott.

Svenska samernas riksförbund har i många år uppmanat polisen att ta krafttag mot renstölder och renplågeri, vilket i vissa fall också är hatbrott mot samer.

Anders Ygeman, dåvarande inrikesminister, svarade redan 2015 att han var beredd att skärpa lagstiftningen vid renstöld, men att regeringen först måste jämföra med andra typer av brott, till exempel jaktbrott. Det har gått sex år sedan dess.

– Vi inom Amnesty Sápmi hoppas att regeringen snarast ska tillsätta en utredning som kan se över lagstiftningen, både när det gäller renstölder och kopplingen mellan renplågeri och hatbrott, säger Erik Törnlund.

Näthat ska bekämpas

Polismyndigheten har fått i uppdrag att redovisa resultat av arbetet mot it-relaterade hatbrott. Regeringen har även beslutat att ge Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag att kartlägga förekomsten av olika former av rasism i digitala miljöer.

När Girjas sameby förra året fick rätt mot staten när det gäller rätten att förvalta jakt och fiske inom samebyns område fullständigt exploderade näthatet mot samer.

När den unga renskötaren Evelina Solsten i våras lade upp en video på Tiktok där hon berättade om sin kärlek till renar och försökte slå hål på myter svämmade kommentarsfältet över med rasistiska och hatiska kommentarer. 

– Näthat mot samer måste prioriteras. Vi är ett urfolk. Vi är otroligt få. Våra barn och unga måste skyddas för att vi inte ska få ännu en generation som tystnar, som döljer sitt ursprung, som assimileras för att de skäms för att vara samer, eller för att de inte orkar med hatet, säger Eva Forsgren.

Rulla till toppen