Panelsamtal: Samiska kvarlevor och heliga föremål

Amnesty Sápmi har bjudit in alla riksdagspartier till ett panelsamtal om samiska kvarlevor och heliga föremål, som har förts bort från Sápmi och finns på svenska museer och institutioner idag.

Följande riksdagsledamöter deltar:
– Annicka Engblom, Moderaterna
– Thomas Hammarberg, Socialdemokraterna
– Camilla Hansén, Miljöpartiet
– Christer Nylander, Liberalerna
– Per Schöldberg, Centerpartiet
– Roland Utbult, Kristdemokraterna
– Jessica Wetterling, Vänsterpartiet

Sverigedemokraterna representeras av Marcus Danielsson, gruppledare i region Jämtland/Härjedalen.

Under 2019 och 2020 har samiska kvarlevor återförts och begravts i Lycksele och Tärnaby, men många kvarlevor finns fortfarande på statliga institutioner och museer. Somliga har en tydlig härkomst och skulle kunna återlämnas omedelbart – om det finns resurser. För andra kvarlevor krävs det osteologisk kompetens för att ska bli rätt, även det kräver resurser.

Nu reser samer krav på att även ceremoniella föremål, som offergåvor, sejtar och trummor, ska återlämnas till Sápmi. Repatriering av ceremoniella föremål är en viktig fråga, som lyfts fram i FN:s urfolksdeklaration från 2007. Även här krävs resurser för att mottagande museer ska kunna ta emot, förvara och visa föremålen.

Sametinget har begärt nationell finansiering för repatriering.

Flera riksdagsledamöter från olika partier har skrivit motioner under den allmänna motionstiden 2020 om ett återbördande av kvarlevor och föremål.

Eva Forsgren, same och medlem i Amnesty Sápmi, håller en kort inledning om samiska kvarlevor och heliga föremål på svenska museer. Moderator är Erik Törnlund, gruppsekreterare för Amnesty Sápmi.

Panelsamtalet är online (via Zoom) måndag den 26 april, klockan 16.00-17.30.
Obs! Logga gärna in 10 minuter innan. Vi startar exakt 16.00.

Rulla till toppen