Ny utredning om minerallagen med tydliga konflikter

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska se över prövningsprocesser och regelverk för att säkerställa försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Det handlar om att förändra minerallagen, men också om att se över vad som kan justeras i miljöbalken och andra regelverk.

Uppdraget innehåller tydliga konflikter mellan gruvbolagen, miljörörelsen och samernas urfolksrätt.

Sverige fick, så sent som i december 2021, svidande kritik av FN:s rasdiskrimineringskommitté. Vapstens sameby hade lämnat in en anmälan mot planerna på en gruvetablering utanför Tärnaby.

Rasdiskrimineringskommittén kom fram till att Sverige hade kränkt samebyns rättigheter på flera punkter. Kommittén påpekade också att framtida processer på ett helt annat sätt måste ta samernas intressen och rättigheter i beaktande. De uppmanade i skarpa ordalag Sverige att väga in urfolksrättigheter när det gäller markexploateringar. Kommittén 

Kommittén menade att bearbetningstillståndet måste ses över och i den processen måste principen om fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) för samerna respekteras.

”Att FN så tydligt kritiserar Sverige för att inte respektera urfolksrätten i ett konkret ärende och uppmanar regeringen att införliva samtyckesprincipen i lag, det är stort. Nu är det upp till bevis för regeringen – ska urfolksrätten äntligen få det genomslag i praktisk verklighet som krävs enligt internationella konventioner, eller inte?” kommenterade Johanna Westeson, jurist och sakkunnig i diskrimineringsfrågor på Amnesty Sverige beslutet i december.

Regeringens utredare ska utses inom kort och vara klar senast 31 oktober 2022.

Amnesty Sápmi undrar – hur kommer utredaren att införliva principen om fritt och informerat förhandssamtycke (FPIC) för samerna i sina förslag?

Rulla till toppen