”Lappskattelanden på Geddas karta” av Gudrun Norstedt (2011)

”I juni 1671 gav sig lantmätaren Jonas Persson Gedda och notarien Anders Olofsson Holm iväg till Umeå lappmark på uppdrag av landshövding Johan Graan. Syftet var att kartlägga möjligheterna att anlägga nybyggen för att öka lappmarkernas befolkning och därmed få fler skattebetalare.” 

Geddas karta är välkänd bland forskare, men har varit svårtillgänglig för allmänheten. Holms beskrivning har aldrig tidigare publicerats i sin helhet. Tillsammans utgör de den första mer utförliga urkunden om någon del av de svenska lappmarkerna.

I boken presenteras kartan och beskrivningen sida vid sida. Varje lappskatteland rekonstrueras. Hela materialet analyseras ingående och sätts in i sitt historiska sammanhang.

Författaren utreder dessutom vad som hände med vart och ett av de 37 lappskattelanden fram till deras avskaffande i början av 1900-talet. Någon så detaljerad skildring av lappskatteland har aldrig tidigare gjorts.

Boken är rikt illustrerad med utsnitt ur Geddas karta, rekonstruktioner av varje enskilt land, utsnitt ur en karta från 1913 över lappskattelanden i Västerbottens län, ett 50-tal svart-vita fotografier på människor och miljöer från 1900-talets början, främst från Västerbottens museum.

Här finns en studieplan och extramaterial.  http://www.skogsfrun.se/gedda.htm

Rulla till toppen