Från Ruvhten till Voernese – besök hos samebyarna i Jämtland & Härjedalen av Ewa Ljungdahl (2020)

Från bokens baksidetext: ”För den samiska befolkningen, liksom för samhället i övrigt, har mycket förändrats under de senaste hundra åren. Samer har aldrig levt isolerade från andra människor, och lagstiftningar, gränsstängningar och industrialismen är exempel på faktorer som påverkat levnadsvillkoren.

Ett viktigt budskap i boken är att fjäll och skog inte är någon ”vildmark” utan ett kulturlandskap fullt av spår efter samisk verksamhet. Spåren är diskreta och ibland svåra att hitta, men när du väl lärt dig att tyda dem får de gamla platserna nytt liv och du tycker dig nästan se de människor som en gång bodde här.

Boken vänder sig till alla som på ett lättillgängligt sätt vill veta mera om Jämtlands- och Härjedalssamerna, både ur ett historiskt och nutida perspektiv.”

Lyssna på en intervju med Ewa Ljungdahl på Sveriges Radio.
Finns att köpa via Gaaltije Sydsamiskt kulturcentrum.

Rulla till toppen