”Allt som kan mätas är inte vetenskap” av Lennart Lundmark (2007)

År 1922 utmärkte sig Sverige genom att som första land i världen inrätta ett statligt institut för rasbiologi, Rasbiologiska institutet. En skrift om de politiska och idéhistoriska perspektiv som låg till grund för rasbiologins ställning och konsekvenser i Sverige under 1800- och 1900- talen.

Går att ladda ner här.

Rulla till toppen