Demokratin 100 år: Minoriteter, politik och kolonialism

Kommittén ”Demokratin 100 år” har haft i uppdrag att under 2018 – 2021 genomföra olika insatser kring demokrati och demokratibegreppet. Kommittén har bland annat gett ut fyra rapporter, varav en innehåller en viktig artikel där Lennart Rohdin skriver om svensk minoritetspolitik och lyfter fram urfolket samerna. 

Nationella minoriteter – en viktig del av Sveriges demokrati 

”Det politiska intresset för Europarådets arbete med minoritetsfrågor har bland svenska politiker varit lågt”, skriver Lennart Rohdin. 

Först den 13 januari 2000 ratificerade Sverige, som ett av de sista medlemsländerna i Europarådet, ramkonventionen om skydd av nationella minoriteter. Sverige angav då att de nationella minoriteterna är judar, romer, samer sverigefinnar och tornedalingar.

”I takt med att det svenska storsamhället upptäckte vilka tillgångar i form av skog, mineraler och vattenkraft som fanns att exploatera i norra Sverige, har sedan andra halvan av 1800-talet den samiska verksamheten trängts tillbaka. Det är ett typiskt exempel på kolonial exploatering som har fortsatt i det demokratiska Sverige efter 1921”. 

”Definitionen av kolonisation är att lägga under sig ny mark och de råvarutillgångar som följer. Så var det förr, och så är det nu. Genom att flytta den administrativa odlingsgränsen allt högre upp i Lappmarken ägde en successiv undanträngning av det traditionella samiska samhällslivet rum. Och den pågår fortfarande i dag”, skriver Lennart Rohdin.

I svensk undervisning har vi kunnat ta del av rasdiskriminering på andra håll i världen, som när den svarta människorättskämpen Rosa Parks 1956 protesterade mot att vissa platser på bussarna i Alabama var reserverade för vita. Många skolbarn har sett och minns bilden. Däremot har svenska skolbarn aldrig fått kunskap om att samer på 1950-talet inte fick ta in på hotell i norra Sverige. 

Den sista tvångsförflyttningen av samer ägde rum på 1940-talet. Bara tjugo år senare väckte apartheidpolitikens tvångsförflyttningar av svarta i Sydafrika avsky i Sverige. Men hur många lärare undervisar sina elever om rasismen mot samer i Sverige? 

Lennart Rohdin har varit politisk aktiv inom Folkpartiet, varit chef för enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län med regeringens nationella uppdrag att följa upp politiken för de nationella minoriteterna fram till årsskiftet 2012/2103 och särskild utredare av den nationella minoritetspolitiken, utsedd 2016 av den dåvarande kulturministern Alice Bah Kunkhe från Miljöpartiet.

Läs Lennart Rohdins artikel i rapporten Demokratin och friheten.

Rulla till toppen