BESLUT: Utveckling av arbetet med samerättsliga frågor

Medlemmarna i Amnesty Sverige har fattat följande beslut på årsmötet 2020:

  • Att Amnesty Sverige under de kommande åren ska fortsätta att utveckla det redan pågående strategiska arbetet med samerättsliga frågor med utgångspunkt i urfolksrätten,
  • Att strategiska arbetsformer fortsättningsvis utvecklas i nära samarbete med samiska företrädare och rättighetsbärare och med utgångspunkt i de mänskliga rättigheterna.

Det är ett glädjande besked och en viktig milstolpe i Amnesty Sápmis arbete.Foto: Susanne Hagelin

Rulla till toppen