Upsala Nya Tidning: ”Begrav samiska kvarlevor nu”

De samiska kvarlevorna som förvaras i Uppsala bör återbördas och begravas. Det är ett resultat av den svenska statens rasbiologiska historia. Det skriver Kerstin Andersson, Eva Forsgren, Lis-Mari Hjortfors och Erik Törnlund från Amnesty Sápmi i Upsala Nya Tidning idag.

Den 26 augusti är det 28 år sedan Sametinget bildades. Det är 14 år sedan Sametinget begärde att alla samiska kvarlevor ska återbördas. Och det är ett år sedan FN:s råd för mänskliga rättigheter riktade kritik mot Sverige för att samiska kvarlevor fortfarande förvaras i kartonger på olika institutioner. Därför vill vi påminna om Sveriges skyldighet att leva upp till urfolksrätten gentemot samerna.

Det är oetiskt och folkrättsligt oförsvarbart att de samiska kvarlevorna inte redan har återbördats till det samiska folket, trots upprepade löften från politiker.

Redan 2007 lovade dåvarande kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth (M) i ett pressmeddelande att hon skulle verka för att de samiska kvarlevorna i statliga samlingar återförs till samerna. År 2020 lovade nuvarande regering (S och MP) samma sak. Det duger inte. Det behövs resurser.

I Uppsala finns samiska kvarlevor efter minst 46 samer. Kvarlevorna kommer från Norge, Ryssland och tre orter i Sverige – Arjeplog och Karesuando i Lappland samt Offerdal i Jämtland.

Arjeplogs sameförening har i juni begärt av Gustavianum att ett monterat skelett efter en okänd same från Arjeplog ska återbegravas. De har fått stöd av biskop Åsa Nyström i Luleå stift, som understryker urfolks rätt till repatriering av sina förfäders mänskliga kvarlevor, enligt FN:s Urfolksdeklaration.

Det är oacceptabelt att samerna själva ska behöva driva processer när det gäller kvarlevor, som har grävts upp ur gravar eller förts bort innan begravning. Det kallades forskning, men handlade om statligt finansierad rasbiologi och ren rasism. Nu måste regering och riksdag ta sitt ansvar och finansiera återbördandet av de samiska kvarlevorna.

Men även Gustavianum har ett ansvar. ”Museer kan arbeta proaktivt och identifiera föremål eller mänskliga kvarlevor där det finns etiska skäl för återlämnande”, skriver Riksantikvarieämbetet 2020.

Vi menar att Gustavianum ska ta initiativ till begravningar genom dialog med samiska organisationer. Universitetet bör lämna en framställan till regeringen om ett återbördande till de samer och orter som berörs. Det är endast regeringen som kan fatta dessa beslut, men de måste få ett beslutsunderlag.

Amnesty Sápmi
Kerstin Andersson, Eva Forsgren, Lis-Mari Hjortfors, Erik Törnlund

Länk till artikeln på webben (låst till prenumeranter).

Rulla till toppen