Regeringen sviker samerna – igen

Vi är besvikna över beskedet att regeringen inte följer internationella rekommendationer och omedelbart förbereder en ratificering av ILO-konventionen om urfolk. Regeringen borde vara bättre på att stå upp för urfolksrättigheter – även på hemmaplan. Det skriver representanter för Amnesty Sápmi i ETC idag.

Regeringen är inte beredd att ratificera ILO-konventionen 169 om urfolk, som är en grundpelare inom FN:s regelverk om mänskliga rättigheter. Det framkommer i ett skriftligt svar, som regeringen har lämnat till FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève den 1 juni.

Trots att det har gått 31 år sedan konventionen om urfolk antogs av ILO har Sverige ännu inte kommit till beslut. Det är pinsamt och ett svek mot samerna, skriver Amnesty Sápmi.

I januari 2020 granskade FN (ånyo) situationen för de mänskliga rättigheterna i Sverige. I samband med detta överlämnades ett tjugotal rekommendationer om samiska rättigheter, bland annat att ratificera ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter.

Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP), som representerade Sverige vid FN-förhöret i januari 2020, säger i en skriftlig kommentar till Sveriges Radio att Sverige kommit långt med arbetet för mänskliga rättigheter och att rekommendationerna är viktiga verktyg för att bli ännu bättre.

Paradoxalt nog bidrar Sverige med biståndsmedel till att finansiera projekt med urfolksrättigheter i andra länder. Ett exempel är finansiering av The Tenure Facility, en internationell fond för mark- och skogsrättigheter, med huvudkontor i Stockholm, som inrättades 2017. Det är en global organisation, som helt och hållet inriktas på frågor om landrättigheter för lokalsamhällen och ursprungsfolk. Men The Tenure Facility arbetar inte alls med samiska frågor, utan bara med projekt i det globala syd. Det är pinsamt att regeringen fokuserar på urfolksrätt i andra länder, men inte på hemmaplan.

Enligt ILO 169, liksom enligt FN:s urfolksdeklaration, ska urfolkens äganderätt och besittningsrätt till mark och vatten erkännas. En fråga som Sverige driver hårt i andra länder med urfolk genom biståndsorganisationen Sida.

Nu i juni är det 31 år sedan konvention 169 antogs av FN-organisationen ILO. Norge ratificerade konventionen 1990 och Danmark 1996. Utredning efter utredning har genomförts i Sverige.

I ett betänkande (SOU 1999:25) år 1999 skrev utredaren Sven Heurgren till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet Margareta Winberg (S) att Sverige kan ansluta sig till ILO-konvention 169 inom fem år, och drog upp riktlinjer för hur det skulle gå tillväga.

I en intervju inför valet 2014 sa Stefan Löfven att Socialdemokraterna vill påbörja en ratificering av ILO-konventionen 169 om urfolks rättigheter redan under den då innevarande mandatperioden. Det är sex år sedan.

Vi inom Amnesty Sápmi är besvikna över beskedet om att regeringen inte följer internationella rekommendationer och omedelbart förbereder en ratificering av ILO-konventionen om urfolk. Regeringen borde vara ännu bättre på att stå upp för urfolksrättigheter – även på hemmaplan. Statens agerande är både paradoxalt och pinsamt.

Amnesty Sápmi
Kerstin Andersson
Ellacarin Blind
Erik Törnlund

Foto: Moa-Sara Marakatt

Rulla till toppen